SIGNS OF MODERN TERRORISM: THE CHANGING, MULTI-FACETED

V. Kantsir
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF162.8 KB
Abstract: 
This article is devoted to uncovering the phenomena of modern terrorism, what in all its forms, displaying, scales, intensive, cruelty transforming to the one of the most actual and important problem.
References: 

1. Payn Е. A. Sotsyal'naya pryroda terroryzma y эkstremyzma. [Obshchestvennыe nauky y sovremennost]. 2002, Vol. 4, pp. 39–53. 2. Yllaryonov S. Y. Terror y antyterror v sovremennom myroustroystve. – Moscow : Ryts Prof Эko Publ, 2003, 592 p. 4. Pechenyuk I. S., Shevchenko M. M. Sutnist' i vytoky mizhnarodnoho teroryzmu [Voyenna istoriya]. 2004, Vol. 46, pp. 39–53. 5. Ahayev N. A., Karpov M. O., Khmilyar O. F., Yefimova V. V. Suchasnyy teroryzm – prychyny i proyavy. Kiev, Moloda natsiya Publ, 2005, p. 110. 6. Yemel'yanov V. P. Terorystychnyy akt: zahal'ne ponyattya, vidmezhuvannya vid sumizhnykh zlochyniv ta shlyakhy vdoskonalennya skladu zlochynu [Visnyk Asotsiatsiyi kryminal'noho prava Ukrayiny]. – Kharkov, 2015, Vol. 1, pp. 233–244.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 507–512