Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

SCIENTIFIC HERITAGE SUPPORTERS CREATIVE WORKS OF BORIS CHICHERIN

І. Gyryla
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF176.98 KB
Abstract: 
The article from the standpoint of modern knowledge and science, excellence in legal practice investigates the philosophical and legal and historical heritage supporters and followers as an outstanding scholar of natural law, and state-legal figure – Borisа Nikolayevichа Chicherinа. The article analyzes the scientific work of domestic and foreign scholars dedicated to scientific heritage of the famous philosopher.
References: 

1. Chycheryn B. N. Vospomynanyya [Memories] Moscow, 1991. 57 p. 2. Chycheryn B. N. Polozhytel’na fylosofyya y edynstvo nauky [Positive Philosophy and the Unity of Science ] Moscow, 1892., pp. 17–18, 28-29, 97. 3. Novhorodtsev P. Y. Ob obshchestvennom ydeale // Ob obshchestvennom ydeale [On the social ideals ] Moscow, 1991. 566 p. 4. Los’kyy N. O. Istoriya filosofiyi prava [History of Philosophy of Law] Moscow, 2009. Vol. 1., pp. 182–199. 5. Trubetskoy E. N. Borys Nykolaevych Chycheryn kak pobornyk pravdы v prave // Vestnyk prava [Boris Chicherin as a champion of the right to truth] St. Petersburg. 1904. Vol. 3., pp. 6–7. 6. Velychko A. M. Vchennya B. M. Chycherina pro pravo i derzhavu [Vchennya B. M. Chicherіna about right i Power] Sankt-Peterbur,Publ., Sankt-Peterburz’kyy derzhavnyy universytet, 1995. 25 p. 7. Valytskyy A. Moral’nist’ i pravo v teoriyakh liberaliv pochatku XX st. / [Moralnіst i right in teorіyah lіberalіv cob XX century.] Kiev., Publ., Pytannya filosofiyi, 1991. Vol. 8., pp. 30–38. 8. Shevchenko T. H. Biohrafiya [Biography] Kiev., 1984. pp. 386–396 http://litopys.org.ua/shevchenko/bio12.htm 9. Pinchuk Yu. A. Klyuchevs’kyy Vasyl’ Yosypovych // Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny : u 10 t. / redkol.: V. A. Smoliy (holova) ta in. Instytut istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny. [Klyuchevsky Vasil Josipović ]Kiev., Publ., Nauk. dumka, 2007. – Vol. 4: Ka – Kom. – 557 p. 10. Ukrayins’ka radyans’ka entsyklopediya : [u 12-ty t.] / hol. red. M. P. Bazhan ; redkol.: O. K. Antonov ta in. – 2-he vyd. [Ukrainian Soviet Encyclopedia ]Kiev., Publ.,Holovna redaktsiya URE, 1974–1985., Vol 5., 1980. – 234 p. 11. Elektronnyy resurs: Vchennya pro derzhavu: B. M. Chycherin i K. D. Kavelin [The doctrine of state: B. M. Chicherin and K. D. Cavelin] http://uareferat. com/%D0%92%D1%87%D0/ 12. Chycheryn B. N. Polytycheskye mыslytely drevneho y novoho myra[Political thinkers drevneho a new world.]. Ucheb. posobye dlya yuryd. spets. vuzov. – Kiev., Publ. Lan’, 1999. 333 p. 13. Berdyaev H. A. Chycheryn y Mykhaylovskyy // Sub specie aeternitatis. Opыtы fylosofskye, sotsyal’nыe y lyteraturnыe (1900–1906 hh.) [Chicherina and Michael], 1997. 213 p. 14.Novhorodtsev P.Y. Vvedenye v fylosofyyu prava: Kryzys sovremennoho pravosoznanyya [Introduction to philosophy of law: Crisis sovremennoho justice.] RAN. Yn-t hosudarstva y prava. Moscow. Publ. Nauka, 1997. 269 p. 15.Tomsynov V. A. Rossyyskye pravovedы XVIII – XX vekov: Ocherky zhyzny y tvorchestva. [Rossyyskye pravovedу XVIII – XX centuries: Essays life and creativity.] V 2-kh t. –Moscow, 2007., Vol. 1. – 312 p. 16. Berdyaev H. A. Fylosofskaya ystyna y yntellyhent·skaya Pravda [Fylosofskaya truth is the truth and yntellyhentskaya] V kn.: Vekhy. Yntellyhentsyya v Rossyy: sbornyk statey 1909–1910. Moscow. 1991. pp. 24–43. 17. Chyzhky S. L. Okhoronnyy liberalizm B.M. Chycherina ta problema spivvidnoshennya svobody, poryadku i prava [Security liberalism BM Chicherina problem of balance and freedom, law and order] Moscow. Publ. Pravo i polityka, 2008., Vol. 10. pp. 250–257. 18. Bohdanova N. A., Sheverdyaev S. N. Nauka hosudarstvennoho prava y ee prepodavanye na yurydycheskom fakul’tete
Ymperatorskoho Moskovskoho unyversyteta (к 250-letyyu Moskovskoho unyversyteta) [Science and stateowned ee prepodavanye right to juridical fakultete the Moscow Imperial University] // Ystoryya, teoryya, praktyka rossyyskoho prava. Sb. nauch. rab: Vol. 1 / Otv. red. V. V. Zakharov. Kursk, 2005. 313 p. 19. Evlampyev Y. Y. Fylosofskye y sotsyal’no-polytycheskye vz·hlyadу B. N. Chycheryna. [Philosophical and socio-Political vzhlyadу BN Chicherina] – V kn.: Chycheryn B. N. Sobstvennost’ y hosudarstvo. Moscow, Publ.Yzdatel’stvo RKhHA, 2005., pp 3–30. 20. Chycheryn B. N. Sobstvennost’ y hosudarstvo.
[Property and STATE]: St. Petersburg. Publ.Yzd-vo Russkoy Khrystyanskoy Humanytarnoy Akademyy, 2005. – 824 p. 21. Chyzhky S. L. Vchennya Chycherina pro osobystist’ ta svobodu [Teaching Chicherina of the individual and freedom] Publ.Polihnozis, 2008., Vol. 3. pp. 37–49. 22. Babytskyy B. E. Chycheryn B. N. kak burzhuazno-lyberal’nуy ystoryk hosudarstva y prava [Chicherina B. N As the bourgeois historian lyberalnуy State and law] Minsk. Publ.Uchenуe zapysky /Belorusskyy hosudarstvennуy unyversytet. 1997. – Vol. 34. – pp. 168–196.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 182–188