Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE NOTARY PROCESS OF UKRAINE

M. Dolynska
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF165.47 KB
Abstract: 
Research on topical issues of legal regulation implementation notarial proceedings involving agricultural cooperatives in Ukraine. The questions about notarization of transactions involving agricultural cooperatives. Detailed analyzes of notarial authority on the participation of agricultural cooperatives in the notary process.
References: 

1. Berenshteyn B. L. Rozvytok sil's'kohospodars'koyi kooperatsiyi v Ukrayini [The development of agriculturalcooperativesinUkraine]. Availableat: http:// vuzlib.com/content/view/2544/13. 2. Burbyka M. M. Deyaki pytannya istoriyi vynyknennya i stanovlennya vyrobnychykh sil's'kohospodars'kykh kooperatyviv vUkrayini i Rosiys'kiy Federatsiyi ta yikh pravove polozhennya v suchasnykh umovakh [SomeofthehistoryofemergenceanddevelopmentofproductionofagriculturalcooperativesinUkraineandtheRu ssianFederationandtheirlegalstatusundercurrentconditions]. Answer rights. 2014. Vol. 3. pp. 42–50. 3. Hayets'ka-KolotyloYa. Z., Il'kivN. V. AhrarnepravoUkrayiny: Navchal'nyyposibnyk [Ukraine AgrarianLawTextbook]. Kyiv: Truth, 2008.184 p. 4. Number of agricultural service cooperatives in Ukraine by types as of 01.01.2015 [Kil'kist' sil's'kohospodars'kykh obsluhovuyuchykh kooperatyviv v Ukrayini za vydamy, stanom na 01.01.2015]. Availableat: http://minagro.gov.ua/ministry?nid=157515.
Burak A. Orhanizatsiyno-ekonomichna kharakterystyka rozvytku sil's'kohospodars'kykh kooperatyviv [Organizational-economiccharacteristicsof agriculturalcooperatives]. Bulletin of Lviv National Agrarian University. Aug.: Economics APC. 2013. Vol. 20 (1). pp. 48–55. 6. Dolyns'ka M. S Osoblyvosti realizatsiyi notarial'noyi diyal'nosti v nezalezhniy Ukrayini [Implementation details notarial activitie sinindependentUkraine]. Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs. 2015. Vol. 3. pp. 136–145. 7. Dolyns'ka M. S. Ukrayins'ke notarial'ne pravo : navch. posib. [Ukrainian Notary Lawteachguidances].YurinkomInter Publ., 2015. 248 p. 8. Notariat Ukrayiny: Knyha 1. Orhanizatsiya notariatu z praktykumom: Pidruchnyk u tr'okh knyhakh [Notary Ukraine Book1. OrganizationofNotariesWorkshopTextbookinthreebooks]. under total. ed . Doctor of Law, Professor. SY Fursa. 3rd ed., Fulfill. and be refurbished. Kyiv: alerts Publ. 2015. 484 p. 9. Dyakovych M. M. Notarial'ne pravo Ukrayiny: Navch. Posib. [Notarial'nepravoUkrayinyNavch.posib.]. Kyiv: Alert; CST; TSUL. 2009. 683 p. 10. Pravovi osnovy maynovykh i zemel'nykh vidnosyn: Navch. posib. [Thelegal basis of property andlandrelationsTrainingguidances].Authors; According Society. Ed. VN Ermolenko. Kyiv: Master – XXI Century, 2006. 384 p. 11. Teoriya notarial'noho protsesu: Naukovo-praktychnyy posibnyk
[Teoriyanotarial'nohoprotsesuNaukovo-praktychnyyposibnyk].for the Society. ed . S. Y. Fursa. Kyiv: Alert Publ.; Center of educational literature, 2012. 920 p.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 385–390