STATE INFORMATION POLICY IN UKRAINE INFORMATION ACTIVITIES OF GOVERNMENT

Nadiya Moroz
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF146.87 KB
Abstract: 
In the article the issue of formation of state information policy of Ukraine in the field of information of public authorities, which will create a new level of speed and convenience of citizens and organizations to obtain government services and information on the performance of public authorities.
References: 

Бєляков К. І. Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення: моногр. / К. І. Бєляков. – К.: КВІЦ, 2008. – 576 с.
Кохановська О. В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин: моногр. / О. В. Кохановська. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – 212 с.
Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки / Закон України від 9 січня 2007 року // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – Ст. 102.
Гаман Т. В. Проблемні питання нормативно-правового забезпечення інформаційної діяльності органів державного управління (регіональний аспект) / Т. В. Гаман // Університетські наукові записки. – 2005. – № 1–2 (13–14). – С. 272–276.
Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27–28. – Ст. 181
Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 04.02.1998 р. № 75/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27–28. – Ст. 182.
Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23.09.1997 р. № 539/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 49. – Ст. 299.
Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 р. № 852-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 276.
Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р. № 5203-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 32. – Ст. 409.
Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 275.
Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрав України від 13 грудня 2010 р. № 2250-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon.rada.gov.ua/ go/2250-2010-%d1%80].

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 825(7): 42–47