RIGHT TO PROTECTION OF MINORS DETAINED FOR AN OFFENSE AS PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR (ON THE EXAMPLE OF LVIV REGION)

Nataliya Murynets
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF140.33 KB
Abstract: 
This article focuses on the elucidation of the mechanism of the right to free legal aid to minors, detained for a crime in miskrayorhanah Interior Ministry of Ukraine in Lviv region as prevention of deviant child behavior
References: 

Головкін Б. М., Батиргареєва В. С. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх у місті Харкові // Питання боротьби зі злочинністю. – №10, 2005. – С. 105–131.
Бандурка І. О. Протидія злочинам неповнолітніх, як форма кримінально-правового захисту прав дітей [Електронний ресурс] / І. О. Бандурка // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 19–23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_1_5.pdf
Благодійна організація “Твоє право” Стан дотримання заборони катувань, нелюдського або такого, що принижує людську гідність, поводження працівниками міліції Львівської області у 2013 році (аналітичний звіт із дослідження). – Львів, 2015, – 90 с.
Закон України “Про безоплатну правову допомогу” від 02 червня 2011 року. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/print1386534129273116
Кримінально-процесуальний кодекс України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1386534129273116.
Кримінальний кодекс України. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/2341-14/print1386534129273116
Юзікова Н. С. Забезпечення розвитку особистості дитини та запобігання злочинній активності частини неповнолітніх у контексті міжнародних правил, принципів і рекомендацій [Електронний ресурс] / Н. С. Юзікова // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2013. – № 1. – С. 149–154. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnau_2013_1_31.pdf

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 827(8): 174–178