AS FOR THE PROBLEMS OF METHODOLOGY THEORY OF LAW

Iryna Zharovska
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF147.92 KB
Abstract: 
In the article the methodological aspects of the theory of law. Particular attention is paid to problems of methodology in modern general theoretical law.
References: 

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь : Перун, 2005. – С. 664.
Бандура О. О. Основні риси діалектики аксіології та гносеології права / О. О. Бандура // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 42–49.
Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – [5-те вид., стер.]. – К. : Знання, 2006. – 308 с.
Кельман М. С. Методологія сучасного правознавства: становлення та основні напрями розвитку : автореф. д-ра юрид. наук за спец. 12.00.01 / М. С. Кельман. – К., 2013.
Кельман М. С. Юридична наука: проблеми методології / М. С. Кельман. – Тернопіль, 2011. – 492 с.
Рабінович П. Філософія права: деякі “вічнозелені” наукознавчі сюжети / П. Рабінович // Право України. – 2011. – № 8. – С. 13–20.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 827(8): 138–141