Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

PHILOSOPHICAL AND LEGAL IDEAS OF SOCIAL EQUALITY IN POLEMICAL LITERATURE

Olha Kolych
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF190.43 KB
Abstract: 
After the adoption of the Brest Union in 1596 in Ukraine a controversial trend appeared and the representatives of it were the leading thinkers of the time. Polemical literature that developed on the basis of the religious issues, raised a number of social, political, legal, philosophical and legal issues. One of these was the problem of social equality. Philosophical and legal ideas of social equality proposed by Ukrainian philosophers remain relevant to this day, especially during the development of the rule- of -law state and civil society in Ukraine.
References: 

Андрусяк І. П. Правові механізми забезпечення гендерної рівності в Україні І. П. Андрусяк // Вісник Національний університет “Львівська політехніка”. Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 197–201.
Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: підручник / Г. І. Волинка, В. І. Гусєв, І. В. Огородник, Ю. О. Федів; за ред. Г. І. Волинки. – К.: Вища шк.., 1999. – 624 с.
Гізель І. Мир з Богом чоловіку / І. Гізель. – К., 1669. – 567 с.
Дашковська О. Р. Принцип гендер-ної рівності: поняття, витоки і роль на сучасному етапі розвитку суспільства О. Р. Дашковська // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 5. – С. 20–23.
Історія філософії України: підручник / М. Ф. Тарасенко і ін. – К.: Либідь, 1994. – 416 с.
Кашуба М. Становлення ренесансного світогляду в українській духовній культурі / М. Кашуба // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць: Серія: Філософські науки. 1999. – 1999. – Вип. 1. – С. 124–129.
Левкулич В. В. Морально-етичний та правовий зміст категорії “рівність” [Електронний ресурс] // Мультиверсум. Філософський альманах: [збірник наукових праць] / гол. ред. В. В. Лях. – К.: Український центр духовної культури, 2004. – Вип. 39. – С. 116–130. – Електронний ресурс. – [Режим доступу]: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_39/Levkul_1.htm
Матковська О. В. Львівське братство: культура і традиції. Кінець XVI – перша половина XVIІ ст. / Вступ. Слово І. В. Паславсь¬кого; Худож. оформл Л. В. Прийми / О. В. Матковська – Львів: Каменяр, 1996. – 71 с.
Нічик В.М . Від Вишенського до Сковороди: з історії філософської думки на Україні XVI – XVIII ст. / В. М. Нічик – К.: Наук. думка. – 141 с.
Нічик В. М. Гуманістичні та реформаційні ідеї на Україні (XVІ – початок XVІІ ст.) / В. М. Нічик, В. Д. Литвинов, Я. М. Стратій; відп. ред. В. С. Горський; АН УРСР. Ін-т філософії. – К.: Наук. думка, 1990. – 384 с.
Огородник І. Історія філософської думки в Україні: курс лекцій / І. В. Огородник, В. В. Огородник. – К.: Вища школа, 1999. – 543 с. Електронний ресурс. – [Режим доступу]: http://pidruchniki.ws/00000000/filosofiya/istoriya_ filosofskoyi_dumki_v_ukrayini_-_ogorodnik_iv.
Проблеми правосвідомості особи: навч. посіб. / С. С. Сливка, О. В. Грищук, Т. З. Гарасимів [та ін.] / за ред. О. М. Балинської. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 508 с.
Ткачук Р. Полеміка Мелетія Смотрицького із Іпатієм Потієм у контексті суспільно-культурних обставин кінця XVI – початку XVII століть / // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філософія”. – Острог, 2008. – Вип. 4. – С. 95–104.
Худояр Л. В. Поняття правової рівності в українській політико-правовій думці XVI–XVIII ст. Л. В. Худояр // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 3. – С. 85–89.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 258–264