PHILOSOPHICAL AND LEGAL APPROACH TO THE FORMATION OF FUTURE SPECIALIST

Antonina Tokarska
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF131.78 KB
Abstract: 
In the analysis of formulated philosophical and legal meanings training future professionals, whose expertise meet European standards. Designated areas philosophical approach to the formation of the philosophical outlook of its tasks teachers attached to this important process. Formed profesiohramni directions of their activities.
References: 

Молчанова І. Новий погляд на старі істини. Чтиво для інтелектуалів / І. Молчанова. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 220 с.
Європа – минуле і майбутнє. Візії та ревізії: матеріали Міжнародної конференції пам’яті Єжи Гедройця (м. Київ, 24–26 листопада 2006 р.). – К. : Критика, 2009. – 245 с.
Жити разом: поєднання різноманіття і свободи в Європі ХХІ століття. Доповідь Групи видатних осіб Ради Європи. – Львів : Літопис, 2011. – 108 с.
Щербакова Ю. Цінності об’єднаної Європи : монографія / Ю. Щербакова. – К. : Вид. центр “Академія”, 2014. – 208 с.
Слівінський В. Р. Акмеологічний вимір професійної самореалізації працівника ОВС: філософсько-правовий вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.12 – філософія права / В. Р. Слівінський. – Львів, 2013. – 18 с.
Омельчук О. М. Поведінка людини: філософсько-правовий вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00.12 – філософія права / О. М. Омельчук. – Львів, 2013. – 34 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 825(7): 237–240