Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

THE ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF GOVERNANCE REFORMS IN THE COURT IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

Rostyslav Sopilnuk
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF176.75 KB
Abstract: 
The article deals with problems of governance reforms in the court in terms of European integration. An historical origins and legal foundations to solve the problem of access to justice in connection with the establishment of effective management in court. The issue of personnel management and legal status of court staff, outlined the European integration vector of improving the management of the court.
References: 

Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах : дис. на здабуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Наталія Юріївна Сакара. – Х., 2006. – 20 с.
Сучасне управління в суді : навч.-практ. посіб. / відпов. редакт. І. П. Голосніченко, П. Г. Соломон. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 528 с.
Закон України “Про судоустрій і статус суддів” від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція від 01.04.2015) Електронний ресурс / Верховна Рада України // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17. – Назва з екрану.
Обрусна С. Організаційно-правові засади управління судовою системою України: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах судової реформи / С. Обрусна // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. – 2010. – №83. – С. 57–60.
Терновенко А. Організаційно-правові засади управління персоналом суду / Терновенко А. // Слово Національної школи суддів України. – 2013. – № 3 (4). – С. 162–166.
Судоустрій України : підручник / за ред. М. А. Погорецького, О. Г. Яновської. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 244 с.
Акімов О. О. Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України: питання формування психологічної готовності : моногр. / О. О. Акімов. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 176 с.
Лущак Н. І. Успішний досвід адміністрування апеляційного суду Івано­Франківської області / Н. І. Лущак // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – № 1 (5). – С. 207 – 215.
Наказ Державної судової адміністрації України від 28 вересня 2012 року № 115 “Про затвердження Типового положення про апарат місцевого, апеляційного судів” [Електронний ресурс] / Державна судова адміністрація України // Судова влада України. – Режим доступу : http://dsa.court.gov.ua/userfiles/115.doc
Закон України “Про державну службу” від 16.12.1993 № 3723-XII (Редакція від 26.04.2015) / Верховна Рада України // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/3723-12.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 100–105