OATH OF POLICE OFFICERS AS PART OF ITS LEGAL STATUS

Mariya Maskovita
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF148.71 KB
Abstract: 
The role and importance of oath police officers as part of their legal status. Consider regulations that govern the oath police officers.
References: 

Бадахов Н. Клятва с неколькими неизвесными / Н. Бдахов // Закон и бизнес. – № 28 (1170). – 12.07–18.07.2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zib. com. ua/ru/92725-predlagayut_utochnit_komu_prisyagaet_sudya. html
Етимологічний словник української мови: у 7 т. / ред. кол.: О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1983. – Т. 4: Н-П / уклад.: Р. В. Болдирєв та ін.; Ред. тому: В. Т. Коломієць, В. Г. Скляренко. – 2003. – 656 с.
Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13. – Ст. 112.
Права, за якими судиться малоросійський народ / Упорядник: К. А. Вислобоков. – Київ, 1997. – 548 с.
Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23 червня 2005 року № 2713-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 29. – Ст. 409.
Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ // Відомості Верховної ради України. – 1003. – № 52. – Ст. 490.
Про державну службу: Закон України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 26. – Ст. 273.
Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 18. – Ст. 132.
Про затвердження нового тексту Присяги працівника органів внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1991 року № 382 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/382-91-%D0%BF
Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 року № 794-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. - №13. – Ст. 222.
Про місцеві вибори: Закон України від 14 липня 2015 року № 595-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 37-38. – Ст. 366.
Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 47. – Ст. 2051.
Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40–41. – Ст. 379.
Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 2–3. – Ст. 12.
Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 року № 2493—ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.
Про текст Військової присяги: Постанова Верховної Ради України від 6 грудня 1991 року № 1936-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 3. – Ст. 13.
Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 30 червня 2004 року № 1932-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 36. – Ст. 448.
Русакова Н. Г. Присяга как общеправовой феномен : автореф. дисс. … канд. юр. наук : спец. 12.00.01: “Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве” / Русакова Наталья Григорьева – Нижний Новгрод, 2008. – 33 с.
Терлюк І. Я. Історія українського права від найдавніших часів до XVIII століття: навч. посіб. з історії держави і права України. – Львів, 2003. – 156 с.
Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 24 вересня 2015 року у справі № 826/7162/15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/51659664
Ухвала Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 14 січня 2014 року у кримінальній справі № 335/10/14-к 1-кс/335/64/2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/36688581
Цуркан М. І. Присяга судді як невід’ємний структурний елемент його правового статусу / М. І. Цуркан // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 12. – С. 11–18.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 827(8): 163–168