Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

LEGAL CONSCIOUSNESS AS A WAY OF LAWFUL BEHAVIOR

Valeriy Muzh
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF159.32 KB
Abstract: 
The article dedicated to investigate from the view of the theory of Law the impact of legal consciousness through the analysis of its components on behavior of individual. The purpose of the article is to study of legal consciousness as a way of lawful behavior. This publication was made through the analysis of three components of legal consciousness (cognitive, psychological, behavioral). We come to the conclusion that justice generates in human motivational factors to the lawful behavior, thereby expanding the level of legitimacy in society and encouraging the observance of law and order.
References: 

Гордієнко В., Копець Л. Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Гордієнко, Л. Копець. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 304 с. – Бібліог.: с. 302–303.
Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: “Укр. енцикл.”, 1998 – Т. 5: П-С. – 2003. – 736 с.
Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб./ П. М. Рабінович. – Вид. 8-ме, стереотипне. – Х.: Консул, 2005. – 160 с.
Теорія держави і права: підручник / С. Л. Лисенков, А. М. Колодій, О. Д. Тихомиров, В. С. Ковальсь¬кий; за ред. С. Л. Лисенкова. – К: Хрінком Інтер, 2005. – 448 с.
Штанько А. О. Правосвідомість та її роль у формуванні правової поведінки / А. О. Штанько // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2009. – Вип. 43. – С. 144–152.
Психология индивидуальных различий. Тексты / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 320 с.
Гегель Георг Вільгельм Фрідріх. Основи філософії права, або природне право і державознавство / пер. з нім. Р. Осадчука та М. Кушніра. – К.: Юніверс, 2000. – с. 336. – Парал. тит. арк. нім.
Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі: колективна монографія / [С. Д. Максименко, Г. В. Куценко-Лада, Н. В. Пророк та ін.]; за ред. С. Д. Максименка. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 400 с.
Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Алерта, 2013. – 524 с.
Філософема девіантної поведінки: монографія / Т. З. Гарасимів. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 356 с.
Первин Л., Джон О. Психология личности: Теорія и исследования / пер. с англ. М. С. Жамкочьян под ред. В. С. Магуна. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 607 с.
Бреднева В. С. Уровни правосознания и юридическая деятельность: монография / В. С. Бреднева. – Южно-Сахалинск: СахГУ, 2010. – 164 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 278–282