CRIME AS A FORM OF DEVIANT CHILD BEHAVIOR (ANALYSIS OF CRIMES COMMITTED BY MINORS OR WITH THEIR PARTICIPATION IN THE TERRITORY OF UKRAINE FOR THE PERIOD 2005–2014 AND 9 MONTHS OF 2015)

Nataliya Murynets
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF411.25 KB
Abstract: 
This article is devoted to analysis of crimes committed by minors or with their participation in the territory of Ukraine for the period 2005-2014 years and 9 months of 2015; crimes committed by juveniles or with their participation on the territory of Ukraine for the period 2013-2014 years and 9 months of 2015.
References: 

Головкін Б. М. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх у місті Харкові / Б. М. Головкін, В. С. Батиргареєва // Питання боротьби зі злочинністю. – № 10. – 2005. – С. 105–131
Охріменко І. М. Утягнення неповнолітніх у злочинну діяльність: психологічні детермінанти / І. М. Охріменко, Н. В. Лигун // Юридична психологія, № 1. – 2015. – С. 179–188.
Корольчук В. В. Актуальні проблеми запобігання злочинам неповнолітніх / В. В. Корольчук // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – № 1. – 2013.– С. 176–182.
Статистичні дані злочинності на території України Департаменту інформаційно-аналі-тичного забезпечення України за період з 2005 року по 2012 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/813157
Генеральна проку¬ратура України (статистичні дані за період з 2013р. по 2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html
Кримінальний кодекс України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1444577543584439
Семчук Н. О. Характеристика втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність: порівняльно-правове дослідження / Н. О. Семчук // Юридичний вісник. – № (17). – 2010. – С. 120–123.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 825(7): 185–194