ANTI_EXTREMISM: CRIMINAL LAW ASPECTS

Volodymyr Ortynskyi
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF151.12 KB
Abstract: 
In the article the theoretical aspects of the anti-extremism criminal legal position. Describes the signs that distinguish from other anti-state extremism and terrorism. Identify ways of increasing the efficiency of legal regulation of combating criminal (violent) extremism on the analysis of enforcement in that area.
References: 

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності”: Указ Президента України від 26.05.2015 р. № 285/2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.rnbo.gov.ua/documents/369.html].
Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки”. – К.: НІСД, 2014. – 148 с.
Про Заяву Верховної Ради України “Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків”: Постанова Верховної Ради України від 21.04.2015 р. № 337-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 22. – Ст. 153.
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України”: Указ Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015].
Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 р. № 638-IV Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 25. – Ст. 180.
UK Preventing Violent Extremism Programme – Winning hearts and minds 2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://resources. cohesioninstitute. org. uk/ Publications/ Documents/ Document/ DownloadDocumentsFile.aspx?recordld=133&file=PDFversion].
Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.
Загальна декларація прав людини. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_015].

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 825(7): 3–8