Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

ABOUT THE TERMS AND THEIR IMPACT ON UNDERSTANDING MILITARY ADMINISTRATIVE OFFENSES

Oleksiy Ostapenko
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF185.59 KB
Abstract: 
In the article are considered the terms that are part of the explanation of administrative legal relations that take place in the military sphere. The author proposed interpretation of terms “soldier”, “liable for military service”, “military officer”, “reservist” and others.
References: 

Кодекс України про адміністративні правопорушення:чинне законодавство із змінами та допов. На 01 вересня 2015 року: офіц. текст. – К.: Алерта, 2015. – 262 с.
Закон України “Про національну поліцію”: чинне законодавство станом на 6 вересня 2015 року: офіц. текст. – К. : Алерта. – 2015. – 74 с.
Карпенко М. І. Окремі питання юридичної відповідальності суб’єктів військових правопорушень // Юридичні науки, 2015. – № 8. – С. 88–97.
Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та дповненнями станом на 13 червня 2013 року (Офіц.текст). – К.: Паливода А. В., 2013. – 212 с. – (Кодекси України).
Новітнє вчення про тлумачення правових актів: посібник з курсу тлумачення правових актів для суддів, що проходять підвищення кваліфікації і кандидатів на посаду суддів, що проходять спеціальну підготовку / В. Р. Ротань, І. Л. Самсін, А. Г. Ярема та ін.; відп. ред., кер. авт. кол., В. Г. Ротань. – Х.: Право, 2013. – 752 с.
Конституція України: чинне законодавство станом на 10 серпня 2015 року: Офіц. текст. – К.: Алерта, 2015. – 81 с.
Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред.. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. 2-е вид. переробл. і доповн. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2012. – 1020 с.
Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: нормативні документи МВС України, що регламентують організацію навчального процесу та служби в органах внутрішніх справ / за ред. П. М. Лепісевича, канд. істор. наук, доцента, проректора по службі. – Львів, Льв. ДУВС, 2008. – 569 с.
Новый энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия: РИППОЛ класик, 2007. – 1456 с.
Черв’яков О. І. Щодо особливостей порядку і підстав вступу до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів за схемою “студент-курсант” та “курсант” // Юридичні науки. – 2015. – № 8. – С. 62–67.
Советское уголовное право. Воинские преступления / под ред. А. Г. Горного. – М.: Военный институт, 1978. – 4217 с.
Хавронюк М. І. та ін. Військові злочини: комент. законодавства / М. І. Хавронюк, С. І. Дячук, М. І. Мельник; Відп. ред. М. Д. Дрига, В. І. Кравченко. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 272 с. (Економіка, Фінанси, Право).
Александров В. М. Військова служба як особливий вид державної служби: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харків: Нац.юрид.акад. ім. Яр. Мудрого, 2009. – 20 с.
Кульч З. Й. Універсальний словник української мови. – Тернопіль: Навчальна книга, 2007. – 848 с.
Законодательные и нормативне акты: Иностранцы станут под. руже // Еженедельник “2000”. – 2015. – 9 октября.
Управління персоналом ОВС: навч. посіб. / С. В. Петков, Л. Р. Наливайко, В. П. Столбовий та ін. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С. В. Петкова. – К.: КНТ, 2010. – 280 с.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. Ерошенко. – Донецьк: ТОВ “Глорія Трейд”, 2012. – 864 с.
Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Х.: Право, 2008. – Т. 5 : Кримінально-правові науки, Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В. В. Сташиса. – 840 с.
Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / уклад.: І. С. Грищенко, В. М. Бевзенко, С. О. Коваль, А. І. Бевз, І. В. Паламарчук, О. В. Гура, А. В. Кравченко, Р. С. Сметанюк; за аг. ред. д-ра юрид. наук, проф. І. С. Гриценка. – К.: Дакор, 2015. – 500 с.
Левицька С. Вас затримали? Уповайте на бога: Процесуальні гарантії затриманих осіб // Юридичний вісник України. – 2015. – № 41 (1058). – 17–23 жовтня.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 84–91