RULEMAKING PRINCIPLES OF LOCAL GOVERNMENT

Oleksandra Shahan
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF140.85 KB
Abstract: 
This article deals with the principles of the law-making system, set of logical and legal links between the fundamental principles that define the orientation of the rule-making. The principles system of rulemaking of city form of government and its specifics is defined on the system of rule-making. Every principle is analysed. The definition for their local rule-making powers, rights, freedoms and people’s interests are determined.
References: 

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Пирожкова Ю. В. Основні принципи реалізації нормотворчих повноважень органів місцевого самоврядування в Україні: сучасний правовий аналіз / Ю. В. Пирожкова: Вісник Запорізького національного університету. – 2000. – № 1. – С. 245–251.
“Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”: закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 5. – ст. 491.
“Про всеукраїнський референдум”: закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 44–45. – Ст. 634.
“Про всеукраїнський та місцевий референдуми”: закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 33. – Ст. – 443.
“Про місцеве самоврядування”: закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
“Про службу в органах місцевого самоврядування”: закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.
Рибалкін А. О. Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної теорії): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / А. О. Рибалкін. – Запоріжжя, 2005. – 164 с.
Фігель М. В. Поняття принципів правотворчості та основні підходи до їх класифікації / М. В. Фігель // Наукові записки. – К.: Вид. Дім “Києво-Могилян. акад.”, – 2006. – Т. 53: Юридичні науки. – С. 21–24.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 801(2): 159–163