INFORMATION PROVIDING UNITS SSCEC TO COMBAT CRIME IN TARGETED SPECIALIZED PUBLIC FUNDS

Vasyl Zakharov
Affiliation: 
Ph. D. (Doctor of Juridical Sciences), professor at the department of Operational Activities, Lviv State University of Internat Affairs, 26 Horodotska, Lviv, Ukraine
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF152.77 KB
Abstract: 
The paper addresses the informational support of operational activities STSBF units, circuits, and methods of obtaining intelligence and its use in combating economic crime in targeted specialized state funds
References: 

Бутенко Д. В. Поняття та сутність державних позабюджетних соціальних фондів / Д. В. Бутенко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2003. – № 24. –C. 221–225.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К.: ВТ “Перун”. 2003.– 1440 с.
Журавльов В. Ю. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю: автореф. дис.... канд. юрид. наук. / В. Ю. Журавльов. – Харків, 2002. – 20 с.
Збірник методичних рекомендацій з документування та викриття злочинів у пріоритетних напрямах та галузях економіки / Л. П. Скалозуб, В. І. Василинчук, В. Д. Сапсай [та ін.]; за ред. О. М. Джужи. – К.: ДП “Друкарня МВС України”, 2008. – 512с.
Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. – Т. 6: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції) / відп. ред. В. В. Коваленко, Є. М. Моісєєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. –– К.: Атіка. – 1128 с.
Овчинский С. С. Оперативно-розыскная информация / под ред. А. С. Овчинского и В. С. Овчинского. – М.: ИНФРА-М, – 2000.– 367 с.
Скалозуб Л. П. Збірник методичних рекомендацій з викриття та документування злочинів у бюджетній сфері / Л. П. Скалозуб, В. І. Василинчук, В. Р. Сливенко, Т. В. Дудченко [та ін.]. – К.: ДДСБЕЗ, 2009. – 427 с.
Скалозуб Л. П. Організація протидії економічним злочинам підрозділами державної служби боротьби з економічною злочинністю: навч.-практ. посіб. / Л. П. Скалозуб,
В. І. Василинчук, В. Р. Сливенко. – К.: РВВ МВС України, 2010. – 174 с.
Тлумачний словник української мови / уклад.: Т. В. Ковальова, Л. П. Коврига. – Харків: Синтекс, 2007.– 672 с.
Фінансове право: навч. посіб. / М. О. Мацелик, Т. О. Мацелик, В. А. Пригоцький; за ред. В. К. Шкарупи.– К.: Знання, 201.– 815 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 782 (1): 48–53