DETERMINANTS OF LEGAL BEHAVIOR

Maksym Yatsenko
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF137.91 KB
Abstract: 
This paper provides a brief explanation of the underlying causes of legal behavior, as a means of individual expression, individual agreement with the norms of morality and law that are prevalent in society and coordinators are internal acts of the individual, based on social and legal origin regulations.
References: 

Бачинін В. А. Філософія права: підруч. – К.: “ІнЮре”, 2003. – 407 c.
Гормач М. І. Філософія: підруч. для вищої школи. – Харків: “Прапор”, 2004. – 385 с.
Данильян О. Г. Філософія прав: підруч. – Х.: Право, 2009. – 208 с.
Кремінь В. Г., Ільїн В. В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції. – К., 2005. – 593 с.
Молдован В. В. Правознавство // Юридична література. – К.: “ІнЮре”, 2011. – 341 с.
Настасяк І. Ю. Соціологія права: навч. посіб. / І. Ю. Настасяк. – Львів: ПАІС, 2008. – 196 с.
Олійник Ю. А. Теорія держави і права України / Ю. А. Олійник. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 179 с.
Савчин М. В. Психологічні основи розвитку відповідальної поведінки / М. В. Савчин. – К.: Юнівес, 2007. – 327 с.
Савчин М. В. Психологія відповідальної поведінки / М. В. Савчин. – К.: Юнівес, 2008. – 351 с.
Уотсон Дж. Б. Психология как наука о поведении / Дж. Б. Уотсон. – М.: Центр, 2003. – 418 с.
Хазратов Н. В. Психологія відносин особистості й держави: монографія / Н. В. Хазратов. – Луцьк: Вежа, 2004. – 276 с.
Цимбалюк М. М. Онтологія правосвідомості / М. М. Цимбалюк. – К.: Атіка, 2008. – 410 с.
Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень / Ф. П. Шульженко, Т. Г. Андрусяк. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 514 с.
Юнг К. Психология безсознательного / К. Юнг. – М.: Центр, 2009. – 391 с.
Юркевич П. Історія філософії права / Памфіл Юркевич. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2001. – 751 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 807(3): 245–249