Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

ПРИНЦИП ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

І. Хомишин
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF152.28 KB
Abstract: 
У статті проаналізовано проблему інформатизації освіти. Визначено роль освітньої сфери в інформаційному глобальному суспільстві, основні прояви інформатизації освіти, з-поміж яких нові засоби набуття знань, інноваційність технічних ресурсів отримання інформації; посилення внутрішньо-державної та міжнародної комунікації освітньо-наукової сфери; формування нового змісту освіти та нові форми освіти, зокрема дистанційна освіта та віртуальні університети.
References: 

1. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник / О. Ф. Скакун. – Харків: Консум, 2001. – 664 с. 2. Тоффлер Е. Нова парадигма влади. Знання, багатство й сила / Е. Тоффлер. – Харків: Акта. – 688 с. 3. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 04.02.1998 № 75/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998, № 27–28, ст. 1824. Хомерікі О. А. Інформатизація освіти як напрям глобалізаційних процесів: проблеми і перспективи / О. А. Хомерікі. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2013. – № 2. – С. 19–24. 5. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах. Дис. … док. пед. наук: 13.00.02 / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2005. – 410 с. 6. Персток Т. М. Дистанційна освіта: модернізація шкільної освіти органами місцевого самоврядування / Т. М. Персток, О. Ж. Метеджи. // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Сер. : Державне управління. – 2014. – Т. 15. – Вип. 291. – С. 366–375. 7. Пожуєв В. І. Шляхи і напрями формування і реалізації сучасного інформаційного суспільства в умовах глобалізації / В. І. Пожуєв // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2011. – Вип. 46. – С. 5–18. 8. Кастельс М. Галактика Интернет / М. Кастельс. – Екатеринбург: У-Фактория (при участии изд-ва Гуманитарного университета), 2004. – 231 с. 9. Правова соціалізація: монографія / І. М. Жаровська, Н. В. Ортинська, О. В. Парута, Л. В. Ярмол. – Львів, 2015. – 252 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 123–128