Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ: ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ

Мар'яна Тарнавська
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF152.36 KB
Abstract: 
Проаналізовано окремі особливості досліджень управління у природоохоронній сфері, зумовлені сучасними потребами і спрямовані передусім на отримання практично- корисних результатів. Наголошено на необхідності комплексності досліджень, застосуванні порівняльно-правового методу. Порушено питання аналізу судової практики, зокрема, правових висновків Верховного суду України як індикатора реального стану відносин у сфері охорони довкілля.
References: 

1. Стецюк П. Сучасна конституційна держава як держава екологічна (до постановки питання) / П. Стецюк // Права людини і довкілля у новій Україні: на честь професора С. М. Кравченко : збірник статей та тез міжнародного міждисциплінарного симпозіуму 20–21 вересня 2014 р. – Львів, 2015. – С. 17–27. 2. Крупчан О. Методологія досліджень діяльності органів виконавчої влади в науці адміністративного права / О. Крупчан // Юридична Україна. – 2013. – № 9. – С. 22–26. 3. Василенко Л. Деякі питання організації та діяльності органів виконавчої влади у галузі захисту об’єктів довкілля / Л. Василенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Серія “Право”. – К., 2011. – Вип. 157. – С. 226–235. 4. Фуллоп Ш. Системна природа екологічного права / Ш. Фуллоп // Права людини і довкілля у новій Україні: на честь професора С. М. Кравченко : збірник статей та тез міжнародного міждисциплінарного симпозіуму 20–21 вересня 2014 р. – Львів, 2015. – С. 144-146. 5. Лозо О. Екологічна мережа як правовий формат регулювання та охорони ландшафтів / О. Лозо // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Серія “Право”. – Вип. 21. – 2014. – С. 90–95. 6. Капіца Ю. Авторське право і суміжні права в Європі / Ю. Капіца, С. Ступак, О. Жувака. – К. : Логос, 2012. – 696 с. 7. Єделєв Р. Діяльність Європейського
суду справедливості в установленні компетенції Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища / Р. Єделєв // Віче. – 2010. – № 10. – С. 2-4. 8. Романюк Я., Бейцун І. Правова природа обов’язковості рішень Верховного суду України та вдосконалення механізму забезпечення єдності судової практики // Я. Романюк, І. Бейцун // Право України. – 2012. – № 11–12. – С. 122–136. 9. Постанова Верховного суду України від 21 травня 2014 р. у справі № 6-
16цс14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/FD3811CC53FA5101C2257CFC001E2FB5 10. Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – ст. 189. 11. Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р. № 486 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/486-96-%D0%BF/card6#Public 12. Постанова Верховного суду України від 2 вересня 2014 р. у справі № 3-52гс14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/B083B5BE7CA206F5C2257D5000466C5C 13. Постанова Верховного суду України від 19 листопада 2014 у справі № 6-182цс14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm= 1&source= web&cd=1&ved=0ahUKEwjg_8P02uPMAhWoYpoKHb7hBmIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scourt.gov.ua%2Fclients%2Fvsu%2Fvsu.nsf%2F7864c99c46598282c2257b4c00... 14. Постанова Верховного суду України від 19 листопада 2014 р. у справі № 6-175цс14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/904277E73C122442C2257D9D00450A8E 15.
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – ст. 27 16. Постанова Верховного суду України від 5 листопада 2014 р. у справі № 6-171цс14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&v... =AFQjCNE8MVLcg6xdOn3LqWZ0vbIYPy5OGA&bvm=bv.122129774,d.bGs 17. Постанова Верховного суду України від 17 грудня 2014 р. у справі № 6-193цс14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&v... K2B5uPMAhVMOpoKHWZOAVIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scourt.gov.ua%2Fclients%2F vsu%2Fvsu.nsf%2F6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc%2Fffc6e45b4c1d58abc2257db6004e5cd0%2F%24FILE%2F6-193%25D1%2586%25D1%258114.doc&usg=AFQjCNEzA8ueMMeTEMrlbIdColWjXnQ KUw &bvm=bv.122129774,d.bGs 18. Постанова Верховного суду України від 22 квітня 2015 р. № 6-52цс15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/ 784F986E018F00ABC2257E37003570BE 19. Постанова Верховного суду України від 9 вересня 2014 р. у справі № 3-76гс14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwip7ouo6uPMA hUCQJoKHSruDEcQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scourt.gov.ua%2Fclients%2Fvsu%2Fvsu.nsf%2F6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c00... 3 76%25D0%25B3%25D1%258114.doc&usg=AFQjCNFFqVNqb_xrqy3agzcqzSy1anCoqg&bvm=bv.122129774,d.bGs 20. Покидько І., Мартин А. Нова Концепція формування водоохоронних обмежень у використанні земель / І. Покидько, А. Мартин // Землевпорядний вісник. – 2012. – № 7. – С. 34–40.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 315–319