Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ РОСЛИННОГО ТА ТВАРИННОГО СВІТУ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ АДАПТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ПРАВА ЄС

М. Тарнавська
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF179.72 KB
Abstract: 
Проаналізовано окремі аспекти адаптації норм вітчизняного законодавства до законодавства ЄС. Зосереджено увагу на нормах окремих законодавчих актів, що характеризуються частковою відповідністю до Директив ЄС у сфері охорони довкілля. Констатовано, що труднощі у застосуванні вказаних норм виникають не стільки через їхню нечіткість чи інші дефекти законодавчої техніки, а, передусім, через відсутність усвідомлення правозастосовцем важливості таких екологічних проблем як збереження середовищ існування окремих видів флори та фауни.
References: 

1. Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367. 2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011. 3. Кагало О., Проценко Л., Бондарук Г., Скрильніков Д. Розробка ключових законодавчих актів щодо охорони біорізноманіття в лісах: адаптація українського законодавства до вимог ЄС (проект) (програма FLEG II). – 2015. – 77 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.fleg.org.ua/docs/1084. 4. Бізек В. Політика та право ЄС з питань, що стосуються довкілля (проект технічної допомоги ЄС “Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки“) / В. Бізек. – К., 2013. – 164 с. 5. Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 On the conservation natural habitats and of wild fauna and flora (Директива Ради Європи 92/43/ЕЕС (1992) про збереження природних типів оселищ (HABITATS) Європейського Союзу (2007), Преамбула // Директива Ради Європи 92/43/ЕЕС (1992) про збереження природних типів оселищ (HABITATS) Європейського Союзу (2007), Тлумачний посібник з визначення типів оселищ (habitats) та видів природної фауни / під науковою ред. Кагало О. О., Проць Б. Г. – 204 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.awassets.panda.org/wwf_ukraine_ukr/ carpathians_ region_ukr/introduction _on_eu_standards_and_methods_for_ habitats_identification_and_ classification_in_ukraine. 6. Альошкіна У. М. Поширення та характеристика рідкісних біотопів м. Києва / У. М. Альошкіна // Український ботанічний журнал. – 2011. – Т. 68. – № 1. – С. 76–90. 7. Про тваринний світ: Закон України від 13 грудня 2001 р. № 2894-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 14. – Ст. 97. 8. Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України від 21 лютого 2006 р. № 3447-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 27. – Ст. 230. 9. Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 18. – Ст. 132. 10. Про затвердження Типового договору про умови ведення мисливського господарства: Наказ Міністерства лісового господарства України № 153 від 12 грудня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon5.rada.gov.ua./laws/show/z0735-96. 11. Рішення Добропільського міськрайонного суду Донецької області від 8 грудня 2010 р. у справі № 2-5706/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.reyestr.court.gov.ua/Review/13046116. 12. Рішення Апеляційного суду Донецької області від 1 березня 2011 р. у справі № 22ц-118 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.reyestr.court.gov.ua/Review/18815124. 13. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356. 14. Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України): Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету лісового господарства України від 18 липня 2007 р. № 332/262[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon5.rada.gov.ua./laws/show/z0878-07.15.Про затвердження Порядку включення територій та об’єктів до переліків територій та об’єктів екологічної мережі: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1196 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon5.rada.gov.ua./laws/show/1196-2015-п. 16. Покидько І., Мартин А. Нова Концепція
формування водоохоронних обмежень у використанні земель / І. Покидько, А. Мартин // Землевпорядний вісник. – 2012. – № 7. – С. 34–40. 17. План імплементації Директиви Ради 92/43/ЄЕС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, із змінами та доповненнями, внесеними Директивами 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) 2003/1882 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: kmu.gov.ua›Dir_92_43.pdf. 18. Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 371-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon5.rada.gov.ua./laws/show/371-2015-р. 19.Про рослинний світ : Закон України від 9 квітня 1999 р. № 591-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22–23. – ст. 198. 20. Про затвердження Положення про Зелену книгу України : Постанова Кабінету міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1286 // Офіційний вісник України від 20 вересня 2002 р. – 2002. – № 36. – стор. 38. – стаття 1692. – код акту 23142/2002. 22. Костюшин В. А., Губар С. І., Домашлінець В. Г. Стратегія розвитку моніторингу біологічного різноманіття в Україні / В. А. Костюшин, С. І. Губар, В. Г. Домашлінець. – Київ, 2009. – 60 с. 23. Національна стратегія наближення (апроксимації) законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля. – Київ, 2015. – 107 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/docs/activity-adaptation/draft_NAS_FEB2015.pdf

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 434–441