Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Н. Мороз
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF162.46 KB
Abstract: 
У статті розглянуто питання щодо розуміння сутності контролю у сфері інформатизації, який є досить широкою і об’ємною правовою категорією. Він розглядається як один із способів забезпечення законності, і не обмежується лише колом питань, пов’язаних з дотриманням обов’язкових приписів – законів та інших нормативних актів, але й перевіряє доцільність діяльності, передбачає коригування дій. Ефективність контролю в сфері інформатизації суттєво зумовлений станом його теорії.
References: 

1. Henri Fayol. Administration Industrielle et GénЬrale, (Анри Файоль. Общее и промышленное управление) / пер. с фр. Б. В. Бабина-Кореня. – М., 1923. // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. 28.08.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5783]. 2. Остапенко О. І. Стандартизація, якість продукції,
метрологія, сертифікація в системі адміністративного права: навч. посіб. / О. І. Остапенко, Л. І. Сопільник. – Львів: [б. в.], 2011. – 123 с. 3. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: особлива частина: навч. посіб. / В. В. Середа, М. П. Гурковський, М. В. Ковалів, Ю. С. Назар і ін. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 584 с. 4. Старосьцяк Е. Элементы науки управления / Е. Старосьцяк. – М.: Прогресс, 1964. – 168 с. 5. Виконавча влада і адміністративне право / В. Б. Авер’янов [та ін.]; ред. В. Б. Авер’янов. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 668 с. 6. Лимская декларация руководящих принципов контроля. Принята IX Конгрессом Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) в 1977 г. Офіційний веб-портал Верховної ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 604_001. 7. Альберт М. Основы менеджмента: пер. с англ. /. М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Изд- во “Дело”, 1997. – 704 с. 8. Савченко О. В. Державний та громадський контроль: питання співвідношення в умовах розвитку громадянського суспільства / О. В. Савченко / Право і суспільство. – 2015. – № 4. – Ч. 3. – С. 162–167. 9. Брижко В. М. Особливості ознак та мате- ріальна специфічність у сфері інформаційного права / Б. М. Брижко // Інформація і право. – 2015. – № 1(13). – С. 15–26. 10. Бурило Ю. П. Нагляд (контроль) в інформаційному секторі економіки / Ю. П. Бурило // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3–1. – С. 154–156. 11. Звіт про роботу Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації за 2014 рік. – К.: НКДРЗІ, 24.03.2015. – 78 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/5369/r165_dod_2015-03-24.pdf. 12. Єсімов С. С. Правове регулювання застосування інформаційних технологій для формування довіри до органів державної влади / С. С. Єсімов // Наук. вісник ЛьвДУВС. Серія юридична – 201. – № 1. – С. 173–184. 13. Бортник Н. П. Принципи фінансового контролю в системі інвестиційно-правової політики / Н. П. Бортник, С. С. Єсімов // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія: юрид. науки. – Львів: Вид-во Львівської політехніки. – 2015. – № 824. – С. 14–21. 14. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 №2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. –
№ 32. – Ст. 314. 15. Про доступ до судових рішень: Закон України від від 22.12.2005 № 3262-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 15. – Ст. 128. 16. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 №3855-XII // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 16. – Ст. 93.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 75–80