ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ

В. Кузиляк, Р. Яковчук, А. Саміло, О. Повстин, В. Шишко
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF164.13 KB
Abstract: 
Проаналізовано підходи до розроблення та прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику, з якими можуть стикатися під час виконання службових повноважень керівники органів та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Розглянуто роль, специфічні ознаки, фактори невизначеності ситуації, технологію, методи та етапи прийняття та реалізації управлінських рішень.
References: 

1. Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади): підручник. – К.: НАДУ, 2011. – 730 с. 2. Прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / Ю. Є. Петруня, В. Б. Говоруха, Б. В. Літовченко та ін.; за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с. 3. Гончаров І. В. Ризик та прийняття управлінських рішень: навч. посіб. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2003. – 150 с. 4. Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень: підручник / І. Б. Гевко. – К. : Кондор, 2009. – 187 с. 5. Приймак В. М. Прийняття управлінських рішень: навч. посіб.. – К. : Атіка, 2008. – 240 с. 6. Артюшин Л. М. Праця в особливих умовах / Л. М. Артюшин, С. П. Мосов, О. Р. Охрименко. – К.: Хімджест, 2004. – 94 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 218–224