Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

АДМІНІСТРАТИВНІ КОМІСІЇ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ, ЩО УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

С. Василів
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF169.35 KB
Abstract: 
Розглянуто питання діяльності адміністративних комісій у контексті реформування системи суб’єктів, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. На основі аналізу чинного законодавства про адміністративні правопорушення проаналізовано недоліки юрисдикційної діяльності адміністративних комісій та обґрунтоваго потребу внесення змін до адміністративного законодавства в частині їх правового статусу.
References: 

1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 березня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997. – № 24. – Ст. 170; 2. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999. – № 20–21. – Ст. 190; 3. Положення про адміністративні комісії Української РСР, затверджене Указом Президії Верховної Ради УРСР від 09.03.1988 року №540-XI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5540-11. 4. Миколенко О. І. Адміністративні комісії у системі органів адміністративно-юрисдикційної діяльності / О. І. Миколенко // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Правознавство. – 2012. – Т. 17. – Вип. ½. (16/17). – С. 140–145. 5. Бердник В. Юрисдикційна діяльність адміністративних комісій за адміністративно-деліктним законодавством України / В. Бердник // Публічне право. – 2012. – № 3(7). – С. 391–395. 6. Адміністративне право : підручник / За заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Харків : Право, 2010. – 624 с. 7. Банчук О. А. Адміністративне деліктне законодавство: зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні / [авт.-упор. О. А. Банчук] ; Центр політико-правових реформ. Київ : [Центр політико-правових реформ], 2007. – 912 с. 8. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : указ Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98 //Офіційний вісник України. – 1999. – № 21. – Ст. 32. 9. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Видавничий Дім “ІнЮре”, 2002. – 668 с. 10. Остапенко О. І. Суб’єкти уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення: навч. посіб. / О. І. Остапенко. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 220 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 375–380