ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Наталія Лесько, Назарій Шабелько
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF145.85 KB
Abstract: 
Розглядаються основні напрями реформування органів внутрішніх справ, аналізуються шляхи вирішення проблемних питань, що можуть виникнути в процесі реалізації реформи. Визначено можливості запозичення Україною зарубіжного досвіду з урахуванням національних особливостей країни.
References: 

Про концепцію розвитку системи Міністерства внутрішніх справ : Постанова Кабінету Міністрів України № 456 від 24 квітня 1996 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
Зозуля І. В. Базові засади переходу до нової концепції реформування системи органів МВС України / І. В. Зозуля // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – № 8. – С. 55–63.
Мартинов М. Д. Сучасні проблеми організації діяльності органів внутрішніх справ України та шляхи їх вирішення / М. Д. Мартинов // Форум права . – 2010. – № 3. – С. 290–296.
Мисливий В. А. МВС України на шляху реформ / В. А. Мисливий // Реформування органів внутрішніх справ : проблеми та перспективи (вітчизняний і зарубіжний досвід) : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 28–29 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – С. 67–69
Концепція першочергових заходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ : проект. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1221414.
Стратегія розвитку органів внутрішніх справ України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mvs.gov.ua/ mvs/control/main/uk/publish/article/1221365.
Питання реформування органів внутрішніх справ України : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. № 1118-р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/news/2015/03/23/7062411/.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ : Закон України від 5 лютого 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dt.ua/UKRAINE/avakov-planuye-zvilniti-do-28-tisyach-spivrobitniki....
Косяк О. В. Проблеми боротьби з корупцією в контексті реформування органів внутрішніх справ / О. В. Косяк // Реформування органів внутрішніх справ : проблеми та перспективи (вітчизняний і зарубіжний досвід) : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 28–29 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – С. 153–155.
Рубан К. П. Міжнародний досвід розвитку професійної підготовки працівників правоохоронних органів / К. П. Рубан // Реформування органів внутрішніх справ : проблеми та перспективи (вітчизняний і зарубіжний досвід) : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 28–29 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – С. 179–181.
Гопфалов Д. В. Досвід зарубіжних країн у реформуванні міліції / Д. В. Гопфалов // Реформування органів внутрішніх справ : проблеми та перспективи (вітчизняний і зарубіжний досвід) : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 28–29 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – С. 134–135.
Єфімов В. В. Щодо окремих аспектів реформування органів внутрішніх справ / В. В. Єфімов // Реформування органів внутрішніх справ : проблеми та перспективи (вітчизняний і зарубіжний досвід) : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 28–29 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – С. 32–36.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/news/~/328770.
Про міліцію : Закон України від 20 грудня 1990 року № 565-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 268–272