ПРОБЛЕМИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ У НООСФЕРІ

Степан Сливка
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF198.23 KB
Abstract: 
Досліджено антропологічно-правові проблеми філософії людини. Доведено, що частина біосфери все частіше породжує умовну сферу людської діяльності – ноосферу. В результаті онтологічно обґрунтованої інтелектуальної діяльності людини проявляються активні дії переходу біосфери у ноосферу. Автор розглядає можливі світові наслідки такого переходу, оскільки людина може випромінювати таку порцію зла, яка перевершує допустимі природою норми. Тому досліджуються завдання проблем філософії права у таких вимірах: інтелігібельному, сенсибельному, екзистенційному і флуктаційному. Доведено, що зміст цих вимірів є предметом уваги філософії права.
References: 

Гачев Г. Д. Гуманитарный комментарий к физике и химии. Диалог между науками о природе и о человеке. – М.: Логос, 2003.
Естествознание: энциклопедический словарь / сост. В. Д. Шолле. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2002.
Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред) та ін. – К.: Довіра: Генеза, 1996.
Мічіо Кайку. Фізика майбутнього / переклала з англ. А. Кам’янець. – Львів: Літопис, 2013.
Філософський енциклопедичний словник / Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. − К.: Абрис, 2002.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 152–161