ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА ЗАРУБІЖНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Валентина Когут
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF158.24 KB
Abstract: 
Розглянуто питання надання інформаційних послуг з використанням електронних засобів інформації. Проаналізовано проблеми запровадження в Україні надання населенню адміністративних та державних послуг в електронній формі. Запропоновано способи їх вирішення.
References: 

Концепція адміністративної реформи в Україні вiд 11 червня 1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 21. – Ст. 32.
Котляр Д. Окремі аспекти проведення адміністративної реформи та організація центральної виконавчої влади в країнах світу / Д. Котляр // Парламент. – 2001. – № 6. – Ст. 24–28.
Адміністративне право України. Академ. курс : підруч.: [у 2 т.]: Т. 1. Заг. частина / ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Юридична думка, 2007. – 592 с.
Онищенко Н. М. Правова система: проблеми теорії / Н. М. Онищенко. – К., 2002.
“Порядок надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи “Електронний уряд”, Міністерство юстиції України від 19.11.2003 р. № 1066/8387.
Про адміністративні послуги: Закон України № 5203-VI від 6 вересня 2012 р. // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 76. – Ст. 44.
Організація та проведення громадського моніторингу якості електронних сервісів Центрів надання адміністративних послуг, Аналітичний звіт, 2014, Національний центр електронного урядування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nc.gov.ua/menu/publications/doc/analytical_report/Analytical%20re....
United Nations E-government Survey 2014 E-Government for the Future We Want, United Nations, New York, 2014, United Nations Public Administration Country Studies United Nations [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Go....
“Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку в Україні електронних адміністративних послуг”, Відділ розвитку політичної системи / Т. В. Джига. – № 16. – Серія “Політика”. – Ст. 2.
Конотопцев О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі надання адміністративних послуг: Сайт Фонду місцевої демократії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fmd.kh.ua/news/vikoristannya-informatsijno-komunikatsijnih-tehnol....
100 міст – крок вперед. Моніторинг впровадження інструментів електронного урядування, як основи надання адміністративних послуг в електронному вигляді / І. С. Куспляк, А. О. Серенок. – Вінниця : ГО “Подільська агенція регіонального розвитку”, 2014. – Ст. 86.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 54–60