ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, КРИТЕРІЇ

Віталій Ковальчук, Ігор Забокрицький
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF154.64 KB
Abstract: 
Розглянуто поняття представницької демократії як сучасної категорії конститу­ційного права. Досліджуються основні ознаки представницької демократії. Виділяються критерії формування, функціонування та контролю за представницьким органом як необхідні складові представницької демократії.
References: 

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства ; за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970–1980. – Т. 2. – С. 239.
Oxford English Dictionary : Democracy . [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.oxforddictionaries.com/
G. Frankenber, Democracy. 198. Walker, Neil. The European Union’s unresolved The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law (Oxford Handbooks), Oxford University Press, USA; reprint edition (December 1, 2013), 1416 p. – P. 250–268.
Dah R. A. Democracy and Its Critics / R. A. Dah. – Yale University Press – 397 p.
Diamond L. Lecture at Hilla University for Humanistic Studies // January 21, 2004: “What is Democracy”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://web.stanford.edu/~ldiamond/iraq/ WhaIsDemocracy012004.htm
6. Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 103 Конституції України в контексті положень її статей 5, 156 та за конституційним зверненням громадян Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої, четвертої статті 5 Конституції України (справа про здійснення влади народом) № 6-рп/2005 від 5 жовтня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05.
What is Representative Democracy? – Definition, Examples, Pros & Cons. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://study.com/ academy/lesson/what-is-representative-democracy-definition-examples-pros-cons.html.
9. Ekins R. A Government for the People:The value of representative democracy / Richard Ekins. // Guest Paper, Aucland Law School, October, 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.maxim.org.nz/site/DefaultSite/filesystem/documents/GP%20Richa....

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 159–163