ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Сергій Єсімов
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF162.55 KB
Abstract: 
Розглянуто питання правового регулювання інформаційного забезпечення податко­вого адміністрування в контексті європейської інтеграції. Аналізуються положення Податкового кодексу України, інших нормативно-правових актів щодо інформаційного забезпечення діяльності фіскальної служби, позиції адміністративного та інформаційного права, а також законодавства країн-членів Європейського Союзу із зазначеного питання.
References: 

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13–14, № 15–16, № 17. – Ст. 112.

Коваль В. Ф. Основні напрями модернізації взаємодії структурних підрозділів ДПС в інформаційній сфері / В. Ф. Коваль, В. І. Теремецький // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 2 (10). – С. 142–157.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України (щодо перехідного періоду системи електронного адміністрування): Проект Закону від 26.05.2015 р. № 2960. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55363].
Павлиш В. А. Основи інформаційних технологій і систем / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко. – Львів, Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 500 с.
Лазур С. П. Основні засади інформатизації процесу податкового адміністрування / С. П. Лазур. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.rusnauka.com/1_NIO_2013/Economics/3_123494.doc.htm].
Макарчук Р. Проблеми впровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість / Р. Макарчук // Сентябрь 30, 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://jurblog.com.ua/2014/09/ problemi-vprovadzhennya-sistemi-elektronnogo-administruvannya-podatku-na-dodanu-vartist/].
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України від 28.12.2014 p. № 71-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 7–8, № 9. – Ст. 55.
Маслов К. В. Правовое регулирование информационного обеспечения налогового администрирования: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.14 “Административное право, финансовое право, информационное право” / К. В. Маслов. – Тюмень, 2011. – 20 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://mydisser.com/ua/catalog/view/ 6/352/21682.html].
Безрученко В. С. Напрями реформування інформаційно-аналітичного забезпечення ДПС у контексті розбудови інформаційного суспільства в Україні / Б. С. Безрученко // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням між-народ. досвіду: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, (Київ, 5 жовтня 2012 р.). – К.: Алерта, 2012. – С. 11–12.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 33–38