ПОЛОЖЕННЯ ПРО НЕКОНКУРЕНЦІЮ У ІТ-СФЕРІ ТА ЧИННІСТЬ ЦИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАГАЛОМ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Тарас Бачинський
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF173.39 KB
Abstract: 
Розглянуто проблеми включення у цивільно-правові договори положення, що регламентують нездійснення конкуренції виконавцем послуг (переважно йдеться про послуги з розроблення програмного забезпечення). Також проаналізовано судову практику порушень договірних умов, що містили положення про неконкуренцію (або схожі до них).
References: 

Єдиний державний реєстр судових рішень. Справа № 2-397/09 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8500516.
2. Єдиний державний реєстр судових рішень. Справа № 191/215/14-ц // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/38511401.
3. Єдиний державний реєстр судових рішень. Справа № 191/215/14-ц // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40234833.
4. Рим О. М. Запобігання конкуренції у трудових правовідносинах: автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Олена Михайлівна Рим. – Львів: Б. в., 2008. – 16 с.
Єдиний державний реєстр судових рішень. Справа
№ 2-0117-1531/11 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 16982351.
6. Паламарчук Ю. “Пришлите фрагмент вашего кода” и NDA // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dou.ua/lenta/articles/kill-nda/
Громов Г. NDA-эксперимент, который поставил Mark Hurd. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.netvalley.com/silicon_valley/ Hurd_NDA_HP_ru.html

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 169–173