Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ПРОФІЛАКТИКА У СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ В УКРАЇНІ

Володимир Кушпіт
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF146.96 KB
Abstract: 
З’ясовано місце та роль оперативно-розшукової профілактики у системі протидії злочинам в Україні. Досліджено поняття оперативно-розшукової профілактики, з’ясовано зміст її специфічних ознак. Запропоновано шляхи активнішого використання можливостей оперативно-розшукової профілактики в частині застосування заходів, що не потребують санкціонування. Обґрунтовано доцільність розвитку системи протидії злочинам у напрямку посилення значення оперативно-розшукової профілактики в умовах демократизації суспільних відносин.
References: 

Криминология: учебник для вузов / Под ред. А. И. Долговой. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ИНФРА М), 2002. – 848 с.
Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.
Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. ; под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова, А. Ю. Шумилова. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 848 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=989&lvl=05.
Кримінологія: [підручник] / О. М. Джужа, Я. Ю. Кондратьєв, О. Г. Кулик, П. П. Михайленко та ін.; за заг. ред. О. М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 558 с.
Козаченко И. П. Правовые и организационно-тактические основы оперативно- розыскной профилактики преступлений : ав- тореф. дис. … д-ра юрид. наук / И. П. Козаченко ; ВНИИ МВД РФ. – М., 1992. – 48 с.
Н. Є. Філіпенко Проблеми правого регулювання діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України / Н. Є. Філіпенко // Форум права. – № 1 2005. – С. 78–95.
Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика / Г. А. Аванесов. – М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1980. – 526 c.
Боков О. В. Криминологические основы управления деятельностью органов внутренних дел по борьбе с преступностью и обеспечения безопасности граждан : дис. ... д-ра юрид. наук 12.00.08 / О. В. Боков. – М. (С фондов Российской Государственной библиотеки. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravolib.pp.ua/kriminologicheskie-osnovyi-upravleniya.html.
Сервецький І. В. Спеціальна діяльність правоохоронних органів, що здійснюється під час проведення гласних, негласних слідчих (розшукових) дій // І. В. Сервецький, О. М. Юрченко, В. В. Редька // Часопис Академії адвокатури України – 2012. – № 15–2’. – C. 1–6
Цехан Д. М., Луцюк П. С. Інформаційно-аналітичне забезпечення запобігання злочинам у сфері господарської діяльності оперативними підрозділами ОВС / Д. М. Цехан, П. С. Луцюк. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://criminology.onua.edu.ua/?p=477.
В. Білецький Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності у прикордонній сфері / В. Білецький // Держава та суспільство. – 2011. – С. 176–180.
Галючек А. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю ОВС : [метод. рекомендації] / А. А. Галючек, В. Ю. Журавльов. – Запоріжжя : Запорізький юрид. ін-т ДДУВС, 2008. – 59 с.
Кримінологія і профілактика злочинів: [курс лекцій] / Ю. В. Александров, А. П. Гаврилишин, В. Г. Лихолоб та ін. – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1996. – 174 с.
Джужа О. М., Моісеєв Є. М., Третьякова Т. А. Стислий словник кримінологічних термінів: [навчальний посібник]; під заг. ред. О. М. Джужи. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2000. – 47 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 825(7): 327–331