НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ЕКСПЕРТОМ

Володимир Бараняк
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF131.41 KB
Abstract: 
Дослідження розглядає питання нормативно-правового регулювання та особливості організації і тактики взаємодії слідчого з експертом. Розглянуто принципи та елементи взаємодії, а також визначено її етапи. Проведено аналіз законодавства України у сфері судово-експертної діяльності щодо взаємодії слідчого з експертом.
References: 

“Про судову експертизу”: закон України від 25 лютого 1994 р. із змінами від 9 вересня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232; 2003. – № 27. – Ст. 209. zakon.rada.gov.ua/go/4038-12.
Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України”: чинне законодавство з 19 листопада 2012 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 382 с. – (Кодекси України).
Сорокотягин И. Н. Криминалистические проблемы использования специальных познаний в расследовании преступлений: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Свердловский ордена Трудового Красного знамени юридический институт. – Екатеринбург, 1992. – 29 с.
Криминалистика: учеб. / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 1999. – 971 с.
Порубов Н. И. Научная организация труда следователя. – Минск, 1970.
Селиванов Н. А. Основания и формы применения научно-технических средств и специальных знаний при расследовании преступлений // Вопросы борьбы с преступностью: Сб. ст. / ред. кол.: Н. И. Карпец. (отв. ред.) и др. – М.: Юридическая литература, 1968. – Вып. 7. – С. 111–139.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 215–218