ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА АГРЕСІЯ ТА ЇЇ РУЙНІВНІ НАСЛІДКИ У ПОРУШЕННІ ПРАВ ЛЮДИНИ

Антоніна Токарська
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF147.55 KB
Abstract: 
Розглянуто проблеми руйнівних процесів інформаційно-психологічної агресії проти мирного населення, скеровані на розбалансування морально-ціннісних орієнтирів. Розглянуто необхідність розв’язання фундаментальних проблем, що стримують відбудову ефективного правопорядку в додержанні прав і свобод людини і засобами інформаційно-комунікативної сфери і, зокрема, правової комунікації як однієї із галузевих різновидів інформаційно-комунікативної системи.
References: 

Миронова Т. Л. Как из нас делают быдло (о технологии информационного террора) / Т. Л. Миронова. – М.: Изд-во “Люберецкая газета”, 2000. – 48 с.
Информационное противоборство в условиях психологической войны // Закон и право. – 2003. – № 12. – С. 31–34.
Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія: підручник / А. М. Єрмоленко. – К.: Лібра, 1999. – 488 с.
Horn Dieter. Rechtssprache und Kommunikation: Grundlegung einer semantispen Kommunikationtheorie / Horn Dieter. – Duncker & Humblot. – Berlin.
Габермас Ю. Єдність розуму в розмаїтті його голосів / Ю. Габермас // Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія: підручник / А. М. Єрмоленко. – К.: Лібра, 1999. – С. 255–287.
Габермас Ю. Дії, мовленнєві акти, мовленнєві інтеракції та життєвий світ / Ю. Габермас // Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія: підручник. – К.: Лібра, 1999. – С. 287–324.
Зархіна С. Сучасні підходи до взаємодії філософської мови і філософії права / С. Зархіна // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 4 (35). – С. 284–290.
Пітерс Джон Дарем. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації / Пітерс Джон Дарем; пер. з англ.. А. Іщенка. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2004. – 302 с.
Байда А. Правове забезпечення психологічної безпеки суспільства / А. Байда // Адвокат. – 2012. – № 8 (143). – С. 29–34.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 343–346