ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ АДВОКАТА І ВДОСКОНАЛЕННЯ У МЕЖАХ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Валерій Марчук
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF170.34 KB
Abstract: 
Розкрито правові засади надання адвокатом допомоги у межах чинного законодавства. Досліджено механізм документального оформлення повноважень адвоката у межах чинних кодифікованих законодавчих актів. За результатами дослідження, внесено пропозиції з удосконалення документального оформлення повноважень адвоката на законодавчому рівні.
References: 

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-XII. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ go /1798-12.
Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 05.07.2012 р. № 5076-VI. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ go/5076-17.
Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/2747-15‎.
Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/ 254к/96-вр.
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/ 4651-17.
Митний кодекс України від11.07.2002 р. № 92-IV. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/ 92-15.
Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/ 1618-15.
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10.
Офіційний сайт Національної асоціації адвокатів України (НААУ). – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unba.org.ua/pidvishchennya/.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 807(3): 172–179