Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ У СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

Ігор Зубач
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF152.53 KB
Abstract: 
Досліджено теоретичні та правові засади існування функції захисту у сучасному кримінальному провадженні. Досліджуване правове явище піддане аналізу через етимологічну, смислову та теоретично-правову призми. Представлено власне бачення змісту та ознак функції захисту, що здійснюється у межах кримінального провадження.
References: 

Рогальська В. В. Змагальність у судовому провадженні (за матеріалами діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ): дис. .. канд. юрид. наук: 12.00.09 / В. В. Рогальська – Дніпропетровськ., 2012. – 202 с.
Письменний Д. П. Функція обвинувачення та захисту за новим КПК України / Письменний Д. П. // Науковий журнал “Право і суспільство”, Кримінально-процесуальне право та криміналістика., 2013. – № 6-2. – С. 353–358
Маланчук П. М. Функція захисту в кримінальному процесі України : дис. .. канд. юрид. наук: 12.00.09 / П. М. Маланчук; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2007. – 201 с.
Всемирная энциклопедия: Философия / гл. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001. – 1312 с.
Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. / М. С. Строгович. – М. – 1968. – Т.1. – 468 с.
Шнягін О. Г. Реалізація функції захисту в кримінальному процесі України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / О. Г. Шнягін. – К., 2010. – 20 с.
Григорчук Є. В. Кримінально-процесуальні функції у світлі оновленого кримінального процесуального законодавства України. / Є. В. Григорчук / Наука і правоохорона. – 2013 – №3(21) – С. 169–174.
Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України : правові, теоретичні та прикладні проблеми: автореф. дис. дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.09 / В. О. Попелюшко. – К., 2009. – 38 с.
Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, та ін. – Х. : Право, 2012. – Т. 2. – 664 с.
Берестовський І. В. Роль органів внутрішніх справ в реалізації функції захисту прав людини і громадянина : дис. .. канд. юрид. наук: 12.01.01 / І. В. Берестовський – К., 2012. – 215 с.
Пастернак Н. А. Реализация функции защиты в уголовном судопроизводстве по действующему уголовно-процесуальному законодательству / Н. А. Пастернак // Пробелы в российском законодательстве. – №3. – 2009. – С. 169–171– Режим доступу. [Електронний ресурс]: – http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-funktsii-zaschity-v-ugolov... (дата обращения: 13.11.2014).
Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции / А. М. Ларин. – М., 1986. – 160 с.
Зинатуллин Т. З. Иерархия функций российского уголовного процесса // Российский судья. – 2001. – №4. – С.46–47.
Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: монографія / В. О. Попелюшко. – Острог : Нац. ун-т “Острозька акад.”, 2009. – 633 с.
Шнягін О. Г. Реалізація функції захисту в кримінальному процесі України : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / О. Г. Шнягін. – К., 2010. – 215 с.
Даровских С. М. Некоторые вопросы реализации функции защиты в уголовном судопроизводстве в правовых позициях конституционного суда РФ / С. М. Даровских // Бизнес в законе. – №1. – 2011. – С.64–67.
Выдря М. М. Функция защиты в советском уголовном процессе / М. М. Выдря // Сов. государство и право. – 1978. – №1. – С. 89–90.
Адаменко В. Д. Сущность и предмет защиты обвиняемого / В. Д. Адаменко. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1983. –158 с.
Гошовський В. М. Функція захисту в адміністративно-деліктному процесі : дис. .. канд. юрид. наук: 12.00.07 / В. М. Гошовський. – К., 2010. – 217 с.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 810(4): 178–183