Редакційний комітет

проф., д.т.н. Мальований М.С. (Національний університет «Львівська політехніка», Україна) – головний редактор
проф., д.т.н. Петрушка І.М. (Національний університет «Львівська політехніка», Україна) – заст. головного редактора
асист., к.т.н. Вронська Н.Ю. (Національний університет «Львівська політехніка», Україна) – відповідальний секретар
проф., д.т.н. Мороз О.І. (Національний університет «Львівська політехніка», Україна)
проф., д.т.н. Адаменко Я.О. (Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, Україна)
проф., д.т.н. Волошкіна О.С. (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна)
проф., д.т.н. Мандрик О.М. (Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, Україна)
проф., д.б.н. Никифоров В.В. (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна)
проф., д.т.н. Петрук В.Г. (Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Україна)
проф., д.т.н. Приймак О.В. (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна)
проф., д.геол.-мін.н. Сафранов Т.А. (Одеський державний екологічний університет, Україна)
проф., д.ф-м.н. Степаненко С.М. (Одеський державний екологічний університет, Україна)
проф., д.т.н. Шмандій В.М. (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (за згодою), Україна)
проф., д.т.н. Загірняк М.В. (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна)
проф., д.б.н. Бараташвілі Давід (Батумський державний університет імені Шота Руставелі, Грузія)
проф., д.н. Безак-Мазур Ельжбета (Технологічний університет в Кельцах, Польща)
проф., д.н. Бохоідзе Інга (Кутаїський Державний університет імені А.Церетелі, Грузія)
проф., д.н. Варчол Йоланта (Жешувський технологічний університет імені Ігнація Лукасевича, Польща)
проф., д.н. Гонта Марія (Кишинівський державний університет, Молдавія)
проф., д.н. Денафас Гінтарас (Каунаський технологічний університет, Литва)
проф., д.н. Длугогорський Богдан (Університет в Ньюкаслі, Австралія)
проф., д.н. Крачунов Хрісто (Варненський технічний університет, Болгарія)
проф. Кордас Ольга (Королівський технологічний університет, Швеція)
проф. Матсушіта Юн-Ічі (Токайський університет, Японія)
проф., д.н. Нгуєн Куанг Трі (Університет Далхоусі, Канада)
проф., д.н. Петрус Роман (Жешувський технологічний університет імені Ігнація Лукасевича, Польща)
проф., д.н. Плаза Ельжбета (Королівський технологічний університет, Швеція)