Екологічні проблеми

Науково-технічний журнал
«ENVIRONMENTAL PROBLEMS»
(EP)

ISSN 2414-5955 (друкований)

Засновник і видавець:
Національний університет "Львівська політехніка", Львів, Україна

Головний редактор:
проф. Мирослав Мальований

Виконавчий секретар:
к.т.н. Наталія Вронська

Періодичність видання:
4 номери на рік

Вільний доступ до тексту статтей