Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ У КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Сергій Єсімов
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF149.29 KB
Abstract: 
Порушуються питання нормативно-правового регулювання обігу електронних грошей в умовах розвитку системи електронних платежів та інформаційних технологій у контексті адаптації національного законодавства до вимог ЄС. Розглянуто функції електронних грошей, нормативно-правове забезпечення реалізації цих функцій, напрями удосконалення правового регулювання правових відносин у сфері використання та випуску електронних грошей, контролю за діяльністю установ, які використовують електронні гроші.
References: 

Додаток XVII “Нормативно-правове наближення України” до Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом і його державами, – з іншого. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document;jsessionid= C3CFA5048CA96E07C6D0B60B3FEFDBC6?id=56314.
Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: закон України від 05.04.2001 р. № 2346-III // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 29. – Ст.137.
Павлиш В. А. Основи інформаційних технологій і систем / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 500 с.
Про Національний банк України: закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV// Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 29. – Ст.238.
Світовий досвід і перспективи розвитку електронних грошей в Україні: наук.-аналіт. матер. – Вип. 10 / П. М. Сенищ, В. М. Кравець, В. І. Міщенко, О. О. Махаєва, В. В. Крилова, Н. В. Грищук – К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень. 2008. – 145 с.
Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням: постанова Правління Національного банку України від 05.11.2014 р. № 705. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0705500-14.
Іконнікова М. В. Електронні гроші в аспекті економічної глобалізації. Ринок електронних грошей України: перспективи, проблеми та шляхи вирішення / М. В. Іконнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 4. – С. 123–130.
Лозовик Д. Б. Перспективи розвитку систем електронних грошей в Україні / Д. Б. Лозовик // Ефективна економіка. – 2012. – № 6. – С. 1–2.
Кравчук І. С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні / І. С. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 263–271.
Лист Національного банку України від 26.06.2014 р. № 25-109/33434 “Стосовно використання електронних грошей суб’єктами господарювання”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/v3343500-14.
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей: Постанова Правління Національного банку України від 04.11.2010 р. № 481. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/z1336-10.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 810(4): 22–27