вугілля

Встановлення оптимальних умов процесу оксидаційного знесірчення вугілля з метою одержання сировини для виробництва пиловугільного палива

Про склад і будову органічної маси вугілля. 4. Узагальнена концепція будови молекулярних структур твердого палива та хімізм процесу метаморфі