спектрофотометрія

Змішанолігандний комплекс лантану(ііі) і алізарин-комплексону з флуоридом в міцелярному середовищі для спектрофотометричного визначення загального флуору