квантово-хімічний розрахунок

Квантово-хімічні розрахунки при дослідженні властивостей 1-(карбокси)-1-(N-метиламід)-2-(3‘,5‘-ди-трет.-бутил-4‘-гідроксифеніл)-пропіонатів натрію і калію у біологічному середовищі