інгібітори

Синергічний ефект BaCl2 на інгібування олією Mentha Spicata корозії міді в 1м нітратній кислоті: гравіметричне та раман-спектроскопічне дослідження