адсорбція

Видалення нафти з водних систем полідивінілбензеновими та поліметилметакрилат-дивінілбензеновими смолами: ізотермальні та кінетичні дослідження

Видалення метиленового синього адсорбцією на активованому вугіллі одержаного з сільськогосподарських відходів під дією активованого мікрохвилями кон

Водні екстракти опунції індійської (opuntia ficus indica) як екологічно-безпечного інгібітора корозії вуглецевої сталі a283c в 1n сульфатній кислоті