Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

LEGAL PARENTING – IMPORTANT AREA OF CRIME PREVENTION

Nataliya Lesko
AttachmentSize
PDF icon Full text PDF205.52 KB
Abstract: 
The main forms and means of legal education as an important direction of crime prevention among children. The main stages of legal education. The basic directions of development of the law activity among children in Ukraine.
References: 

Сухомлинський В. О. Формування комуністичних переконань молодого покоління : Вибр. тв.: у 5 т. / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1976. – Т 2. – 670 с.
Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину : Вибр. тв.: у 5 т. / В. О. Сухомлинський – К. : Рад. школа, 1976. – Т 2. – 670 с.
Про Національну програму правової освіти населення : Указ Президента України від 18 листопада 2001 р. № 992/2001. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/734-2012-п/paran13#n13.
Фіцула М. М. Правове виховання учнів : метод. посіб. / М. М. Фіцула. – К. : ІЗМН, 1997. – 148 с.
Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підруч. : пер. з рос. / О. Ф. Скакун. – Х. : Консум, 2001. – 656 с.
Теорія держави і права (опорні конспекти) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Кравчук. – К. : Атіка, 2003. – 288 с.
Головченко В. Правове виховання учнівської молоді: питання методології та методики / В. Головченко. – К. : Наук. думка, 1993. – 134 с.
Запорожан І. Правове виховання молодших школярів : навч. - метод. посіб. / І. Запорожан. – Ужгород–Тернопіль : Мистецька лінія, 2002. – 158 с.
Зарицький О. Л. Правове виховання як домінант формування правової культури / О. Л. Зарицький // Європейські перспективи. – 2011. – № 2, 1. – С. 98–102.
Орлова О. О. Механізм правового виховання / О. О. Орлова // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ. – 2005. – № 4. – С. 57–65.
Орлова О. О. Правове виховання і роль міліції у його здійсненні на сучасному етапі розвитку суспільства: теоретичні та прикладні аспекти: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / О. О. Орлова. – К., 2008. – 20 с.
Кутиркін А. А. Шляхи розвитку теорії та практики правового виховання населення України / А. А. Кутиркін // Право України. – 2008. – № 3. – С. 122–125.
Данильян О. Г. Деякі напрями оптимізації правового виховання в сучасній Україні // О. Г. Данильян, Я. О. Овдієнко // Наук. записки Харк. ун-ту Повітряних сил (Соціальна психологія, філософія). – 2009. – Вип. 2 (33). – С. 3–11.
Бандурка О. М. Професійна етика працівників міліції : навч. посіб. / О. М. Бандурка. – Х. : ХНУВС, 2011. – 262 с.
Сурмяк Ю. Р. Правовиховна діяльність ОВС як засіб профілактики правопорушень серед учнівської молоді (на матеріалах закладів системи професійно-технічної освіти Львівщини) / Ю. Р. Сурмяк // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. – 2006. – № 2. – С. 151–161.

Bibliography: 
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 810(4): 33–37