Ultrasonic Activation of the Catalysts of Ethylbenzene Dehydration to Styrene

Vyacheslav Zhyznevskiy, Volodymyr Gumenetskiy, Olena Shyshchak and Roman Tsybukh
Affiliation: 
Lviv Polytechnic National University 12 Bandera str., 79013 Lviv, Ukraine
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht06.02.225
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf117.01 KB
Abstract: 
The ultrasonic treatment of Fe2-Bi-Mo2-Ox catalyst of ethylbenzene oxidative dehydration to styrene has been studied. Its physico-chemical properties have been compared with those of non-activated catalyst before and after operation. It has been shown that the catalyst prepared from salts solution activated by ultrasound has better activity and increases styrene yield under the same conditions.
References: 

[1] Zhyznevskyi V. and Gumenetskiy V.: Visnyk DU "LP", Khimiya, Technologiya Rechovyn ta ikh Zastosuvannya, 1998, 342, 209.

[2] Maltsev A.: Zh. Phys. Khimii, 1976, 7, 1641.

[3] Kislenko V., Oliynyk L. and Ivanyshyn S.: Chem. & Chem. Techn., 2010, 4, 95.

[4] Kharlamov V. et al.: Zh. Phys. Khimii, 1976, 2, 343.