Study of Phenol-Formaldehyde Oligomers Derivatives Structure by IR- and NMR-Spectroscopy

Halyna Zubyk1, Marta Plonska-Brzezinska2, Olena Shyshchak1, Olena Astakhova1 and Michael Bratychak1
Affiliation: 
1Lviv Polytechnic National University, 12, St. Bandera str., 79013 Lviv, Ukraine; mbratych@polynet.lviv.ua 2University of Bialystok, 1, Hurtowa str., 15-399 Bialystok, Poland
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht09.04.435
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf396.24 KB
Abstract: 
Using IR-and NMR-spectroscopy (1H and 13C) the structure of functional oligomers based on novolac phenol-formaldehyde and polyglycidyl phenol-formaldehyde oligomers has been characterized. The structure of modified phenol-formaldehyde oligomers has been confirmed by the presence of absorption bands and proton shifts corresponding to furan ring, methacrylic fragment, peroxy, hydroxyl, and phenol groups.
References: 

[1] Gardziella A., Pilato L. and Knop A.: Phenolic Resins, Chemistry, Applications and Standardization, Safety and Ecology. 2nd edn. Springer-Verlag, Berlin 2000.

[2] Hirano K. and Asami M.: Reactive & Funct. Polymers, 2013, 73, 256.
https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2012.07.003

[3] Unnikrishnan K. and Thachil E.: Int. J. Polym. Mat., 2006, 55, 385.
https://doi.org/10.1080/009140390970503

[4] Bazylyak L., Bratychak M. and Duchacek V.: Ukr. Khim. Zh., 2001, 67, 61.

[5] Poljansek I., Sebenik U. and Krajnc M.: J. Appl. Polym. Sci., 2006, 99, 2016.
https://doi.org/10.1002/app.22161

[6] Bratychak M., Vostres V. and Puchin V.: Lakokrasochnye Mat. i ih Primenenie, 1987, 2, 10.

[7] Fan D.-B., Li J.-Z. and Chang J.-M.: Eur. Pol. J., 2009, 45, 2849.
https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2009.07.005

[8] Strap G., Bratychak M. and Karateev A.: Visnyk Nats. Univ. "Lvivska Polytechnika", 2012, 726, 458.

[9] Bratychak M., Strap G., Astakhova O. and Shyshchak O.: Chem.&Chem. Techn., 2013, 7, 153.

[10] Bratychak M., Strap G. and Brzudziak P.: Ukr. Khim. Zh., 2014, 80, 54.

[11] Strap G., Astakhova O. and Lazorko O. : Chem.&Chem. Techn., 2013, 7, 279.

[12] Bratychak M., Strap G. and Shyshchak O.: Chem.&Chem. Techn., 2014, 8, 157.

[13] Toroptseva A., Belogorodskaya K. and Bondarenko V.: Laboratornyi Praktikum po Khimii i Technologii Vysokomoleculyarnykh Soedineniy. Khimiya, Leningrad 1972.