Structure and Application of ED-20 Epoxy Resin Hydroxy-Containing Derivatives in Bitumen-Polymeric Blends

Ostap Ivashkiv1, Olena Astakhova1, Olena Shyshchak1, Marta Plonska-Brzezinska2 and Michael Bratychak1
Affiliation: 
1Lviv Polytechnic National University, 12, St. Bandera str., 79013 Lviv, Ukraine; mbratych@polynet.lviv.ua 2Institute of Chemistry, University of Bialystok, 1, Hurtova str., 15-399, Bialystok, Poland
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht09.01.069
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf302.86 KB
Abstract: 
New hydroxy-derived resin with primary hydroxy and epoxy groups has been synthesized on the basis of ED-20 epoxy resin and PolyTHF-2000 oligoether. The structures of the synthesized derivative and the product based on ED-20 epoxy resin and 1,4-butanediol which was synthesized by us earlier have been confirmed by IR- and NMR spectroscopy. The synthesized derivatives were investigated as polymeric components for bitumen-polymeric blends.
References: 

[1] Mark H.: Encycl. Polym. Sci. & Techn., 2005, 9, 705.

[2] Malashonok B.: Budivnytsvo Ukrainy, 2005, 3, 43.

[3] Iatsyshyn O., Astakhova O., Shyshchak O. et al.: Chem. & Chem. Techn., 2013, 7, 73.

[4] Bashta B., Astakhova O., Shyshchak O. and Bratychak M.: Chem. & Chem. Techn., 2014, 8, 309.

[5] Bratychak M., Ivashkiv O. and Astakhova O.: Dopovidi Nats. Acad. Nauk Ukrainy, 2014, 8, 97.
https://doi.org/10.15407/dopovidi2014.08.097

[6] Toroptseva A., Belgorodskaya K. and Bondarenko V.: Laboratornyi Praktikum po Khimii s Technologii VMS. Khimiya, Leningrad 1972.

[7] Gosudarstwennye Standarty: Nefteprodukty, Masla, Smazki, Prysadki: Izd-vo Standartov, Moskwa 1987.

[8] Gun R.: Neftyanye Bitumy. Khimiya, Moskwa 1973.

[9] Diyarov I.: Khimiya Nefti. Khimiya, Leningrad 1990.

[10] Zheng L., Minggin X., Zhaohui Z. et al.: Petrol. Sci. & Techn., 2003, 21, 1317.
https://doi.org/10.1081/LFT-120018176

[11] Perez-Lepe A., Martinez-Boza F. and Gallegos C.: Appl. Polym. Sci., 2007, 103, 1166.
https://doi.org/10.1002/app.25336

[12] Isagulyanc V.: Khimiya Nefti. Khimiya, Moskwa 1965.