Error message

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1439 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 3557 of /home/science2016/public_html/includes/bootstrap.inc).

Structural Conformation of Polytetrafluoroethylene Composite Matrix

Oleg Budnik1, Anatoliy Budnik2, Valentin Sviderskiy3, Kristina Berladir2 and Pavel Rudenko2
Affiliation: 
1Belgorod State Technological University of V. Shukhov; 46, str. Kostyukova, 308012 Belgorod, Russia; 2Sumy State University; 2, str. Rimsky-Korsakov, 40007 Sumy, Ukraine; 3National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» 37, Pobedy Ave., 03056 Kyiv -56, Ukraine; berladirkristina@yandex.ua
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht10.02.241
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf2.21 MB
Abstract: 
Enhancement of physical and mechanical properties and structuring activity of polytetrafluoroethylene as matrix of composites by means of mechanical activation is shown. Operating modes of mechanical activation equipment are defined, in which the service properties of PTFE are maximized. The effect of mechanical activation technology on restructuring and change of morphology and supramolecular structure of PTFE is detected for the first time.
References: 

[1] Mashkov Y., Ovchar Z., Surikov V. and Kalistratova L.: Kompozitsionnyye Materialy na Osnove Politetraftoretilena. Strukturnaya modifikatsiya. Mashinostroyeniye, Moskva 2005.

[2] Belyy V. and Pleskachevskiy Y.: Metallopolimernyye Systemy. Znaniye, Moskva 1982.

[3] Skaskevich A .: PhD thesis, Minsk 2000.

[4] Avdeychik S.: Tribokhimicheskiye Tekhnologii Funktsional'nykh Kompozitsionnykh Materialov. GGAU, Grodno 2007.

[5] Pleskachevskiy Y. and Kudina E.: Polikomtrib-2009. Bulgaria, Gomel 2009, 6.

[6] Manson J. and Sperling L .: Polimernye Smesi i Kompozity. Khimiya, Moskva 1979.

[7] Lipatov Y.: Fizicheskaya Khimiya Polimerov. Khimiya, Moskva 1977.

[8] Budnik O.: Vestnik BGTU im. V.G. Shukhova, 2014, 2, 116.

[9] Budnik O., Sviderskiy V. Berladir K. et al.: Vestnik BGTU im. V.G. Shukhova, 2014, 4, 10.

[10] Malkin A., Kiselev M., Klyuev V. et al.: Rus. J. Phys. Chem. A, 2011, 9, 1528.
https://doi.org/10.1134/S0036024411080206

[11] Buznik V., Fomin V., Alkhimov A. et al.: Metallpolimernye Nanokompozity. Izd-vo SO RAN, Novosibirsk 2005.

[12] Vinogradov A.: Thesis for Doctoral Degree, Gomel 1993.

[13] Okhlopkova A., Vinogradov A. and Pinchuk L.: Plastiki, Napolnenye Ultradispersnymi Neorganicheskimi Soyedineniyami. IMMS NANB, Gomel 1999.

[14] Budnik O. Berladir K. and Budnik A.: Conf. "Progressivnyye Tekhnologii i Protsessy", Russian Federation, Kursk 2014, 99.

[15] Chvalun S.: Priroda, 2001, 1, 1.

[16] Boldyrev V.: Uspekhi Khimii, 2006, 75, 203.
https://doi.org/10.1070/RC2006v075n03ABEH001205

[17] Vnutskikh J., Fedorov A., Chekryshkin Y. et al.: Khimiya v Interesakh Ustoichivogo Razvitiya. 2001, 9, 612.

[18] Buznik V., Mikhalin I., Semyannikov P. et al.: Rus. Chem. J., 2004, 12, 695.

[19] Marega C., Marigo A., Garbuglio C. et al.: Macromol. Chem., 1989, 190, 1425.
https://doi.org/10.1002/macp.1989.021900622

[20] Oshima A, Ikede S., Seguch T. and Tabata Y.: Radiat. Phys. Chem., 1997, 49, 279.
https://doi.org/10.1016/S0969-806X(96)00138-7

[21] Oshima A, Ikede S., Seguch T. and Tabata Y.: Radiat. Phys. Chem., 1997, 49, 581.
https://doi.org/10.1016/S0969-806X(96)00189-2

[22] Budnik A., Berladir K., Sviderskiy V. et al.: East.-Eur. J. Ent. Techn., 2014, 2/11, 9.

[23] Dekhant I., Dants R., Kymmer V. and Shmolke R.: Infrakrasnaya Spektroskopia Polymerov. Khymiya, Moskva 1976.

[24] Buznyk V. and Ignatieva L.: Rus. Chem. J., 2008, 3, 139.

[25] Ignatieva L., Tsvetnykov A., Livshits A. et al.: J. Str. Chem., 2002, 1, 69.

[26] Blanchet T. and Peng Y.: Lubrication Eng., 1996, 6, 489.

[27] Ignatieva L., Kuryaviy V., Tsvetnikov A. et al.: J. Phys. Chem. Solid., 2007, 5-6, 1106.
https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2007.02.004

[28] Ignatieva L., Kuryaviy V., Tsvetnikov A. and Bouznik V.: Proc. 7th Int. Conf. "Solid State Chemistry", Czech Republic, Pardubice 2006, 51.