RATE OF COMPONENTS EVAPORATION FROM SULFURIC ACID SOLUTION DURING ITS CONCENTRATING IN AIR FLOW

Vladimir Lukashov1,Sergey Romanko1, Sergey Timofeev1, Alexander Protsenko1
Affiliation: 
1 Shostka Institute of Sumy State University 1, Institutskaya str., 41100 Shostka, Ukraine
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht11.03.344
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf205.76 KB
Abstract: 
A method of experimental determination of components evaporation rate from a sulfuric acid solution during its concentrating in the flow of neutral gas is proposed. Using this methodology, the dependence of the evaporation rate on the composition of the acid solution is set. The critical value of the weight fraction of water in the solution was found at which the character of this dependence changed. An empirical equation for the approximate calculation of the evaporation rate of components from solution in the air flow was obtained.
References: 

[1] Gindich V., Zabelin L., Marchenko G.: Proizvodstvo Nitratov Tselulozy. Regeneratsiya Otrabotannyh Kislotnykh i Rekuperirovannykh Nitratsionnykh Kislotnykh Smesei. NPO "Inform TEI", Moskva 1991.

[2] Lebedev A.: Ustanovky dlya Denitratsiyi i Contsentrirovaniya Sernoi Kisloty. Khimia, Moskva 1972.

[3] Lukashev V., Romanko S., Timofeev S., Gudzovskiy A.: Pat. UA 97392, Publ. Mar. 10, 2015.

[4] Kasatkin A.: Osnovnie Protsessy i Apparaty Khimicheskoi Tekhnologii. Khimia, Moskva 1971.

[5] Drinberg S.: Rastvoritely dlya Lakokrasochnyh Materialov. Khimia, Leningrad 1986.

[6] Lotkhov V., Landa I., Malusov V., Zhavoronkov N.: Doklady Acad. Nauk USSR, 1984, 275, 934.

[7] Serafimov L.: Vestnik MITHT, 2008, 3, 45.

[8] Voskresenskiy P.: Tekhnika Laboratornykh Rabot. Khimia, Moskva 1973.