Quantitative Determination of Hysroxycinnamic Acids in Chicory Root

Oksana Yezerska1, Tymofiy Kalynyuk1 and Lyudmula Vronska2
Affiliation: 
1 Danylo Halytsky Lviv National Medical University, 69, Pekarska str., 79010 Lviv, Ukraine; o_yezerska@mail.ru 2 I.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, 1, m. Voli, 46001 Ternopil, Ukraine
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht07.03.247
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf94.08 KB
Abstract: 
The possibility for applying of a direct spectrophotometry to quantify totality of hydroxycinnamic acid derivatives is investigated. As a quantitative criterion for quality assessment of chicory roots the total content of hydroxycinnamic acid derivatives of at least 0.3%, expressed as chlorogenic acid, is suggested.
References: 

[1] Yavorskiy O.: Praktychna Medycyna, 1997, 1-2, 48.

[2] Vladymyrov O. and Garna O.: VII Natsionalniy Zyizd Farmacevtiv Ukrainy, Ukraine, Kharkiv 2012, 207.

[3] Yezerska O., Kalynyuk T. and Vronska L.: 2nd Int. Conf. and Workshop "Plant – the Source of Research Material", Poland, Lublin 2012, 361.

[4] Yezerska O. and Kalynyuk T.: Farmacevtychniy Chasopys, 2011, 2, 87.

[5] European Pharmacopoeia, 5th edn. Electronic version – 3357.

[6] Derzhavna Farmakopeya Ukrayiny, 2009, 280.

[7] Kim T., Yang K.: Arch. Pharm. Res, 2001, 24, 431.
https://doi.org/10.1007/BF02975190