Properties of Thermoplastic Polyurethanes Based on the Mixtures of Simple Oligoethers

Volodymyr Anisimov
Affiliation: 
DVNZ «Ukrainian State Chemical Technology University» 8, Gagarina Ave., 49005 Dnipropetrovsk, Ukraine
DOI: 
https://doi.org/10.23939/chcht06.03.281
AttachmentSize
PDF icon full_text.pdf236.58 KB
Abstract: 
The interrelation between structures and strength, deformation, rheological, and tribotechnical characteristics of thermoplastic polyurethanes based on oligoether blends has been studied. A notable change of properties over the whole concentration range was observed. The best compositions have been found.
References: 

[1] Dombrou B.: [in:] Blagonravovoy A. (Ed.) Poliuretany. Goskhimizdat, Moskwa 1961.

[2] Noshay A. and McGrath J.: Bloksopolimery. Mir, Moskwa 1980.

[3] Lipatov Yu., Kercha Yu. and Sergeyeva L.: Struktura i Svoystva Poliuretanov. Naukova dumka, Kiev 1970.

[4] Wright P. and Cumming A.: Poliuretanovye Elastomery. Khimiya, Leningrad 1973.

[5] Buist J.: Kompozitsionnye Materialy na Osnove Poliuretanov. Khimiya, Moskwa 1982.

[6] Strakhov V.: Termoplastichny Poliuretan "Vitur": Katalog-spravochnik. Tranzit-Iks, Vladimir 2002.

[7] Anisimov V., Kurachenkov V., Trofimovich A. et al.: Problemy Treniya i Iznashivaniya, 1988, 33, 90.

[8] Letunovsky M., Anisimov V., Strakhov V. et al.: Plast. Massy, 1987, 3, 23.

[9] Anisimov V. and Semenets A.: Kompozytsiyni Polimerni Materialy, 2001, 23, 113.

[10] Anisimov V., Semenets A., Letunovsky M. and Strakhov V.: Fiziko-Khim. Mekhanika Materialov, 2002, 1, 79.

[11] Tishchenko G., Kurachenkov V., Anisimov V. et al.: Sovershenstvovaniye Metodov Issledovaniya Fiziko-Khimicheskikh Svoystv Polymernykh Materialov i Zashchitnykh Pokrytiy, vyp. 12/242. NIITEKhIM, Moskwa 1985.